מצגת הסבר למתמחה | התאחדות האדריכלים

מצגת הסבר למתמחה

פורסם ב-23-01-2019

מצגת המרכזת בצורה פשוטה ונהירה את תהליך הרישום להתמחות, הגשת הדו"חות וכל הכרוך בכך. מאת: אדריכל אריאל נאור.