"הבית באגם" בפארק הלאומי ברמת גן | התאחדות האדריכלים

דף הבית > תחרות פומבית לתכנון "הבית באגם" בפארק הלאומי ברמת גן

תחרות פומבית לתכנון "הבית באגם" בפארק הלאומי ברמת גן

 

עיריית רמת גן, החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן בע"מ והתאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל מכריזים בזה על

תחרות פומבית לתכנון "הבית באגם" בפארק הלאומי ברמת גן

רשאים להשתתף בתחרות אדריכל/ית רשוי/ה הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים.

פרסים

פרס ראשון:  35,000 ₪

פרס שני: 15,000 ₪

פרס שלישי: 10,000 ₪

*הפרסים יוענקו במסגרת כנס אדריכלים בינלאומי שיתקיים ביום 29.11.2019 במתחם הבורסה ברמת גן,

במעמד ראש העיר ר"ג והשופטים.

ניתן לעיין במסמכי התחרות, ללא תשלום קודם לרכישתם, באתר האינטרנט של ההתאחדות בכתובת www.isra-arch.org.il, ובאתר האינטרנט של החברה הכלכלית בכתובת www.calcalit-rg.co.il.

סיור באתר התחרות יערך ביום ה' ה-11.07.2019 בשעה 17:00. מקום המפגש: הפארק הלאומי ברמת גן, בצמוד לגשר המוביל לבית באגם. ההשתתפות בסיור אינה חובה ולא מהווה תנאי להגשת הצעה בתחרות.

כל אחד ממשתתפי התחרות יהיה רשאי לפנות בשאלות הבהרה בכתב , עד לא יאוחר מיום 22.07.2019 בשעה 12:00, באמצעות דוא"ל לכתובת u-architects3@barak.net.il.

חבר השופטים

מר כרמל שאמה הכהן, ראש העיר רמת גן, יו"ר חבר השופטים

פרופ' אדר' משה צור, שופט

מר ליעד אילני, מ"מ ראש העיר רמת גן, שופט

אדר' רננה ירדני , חברת מועצה ויו"ר החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן, שופטת

אדר' תגית כלימור, שופטת

אינג' סיגל חורש, מהנדסת העיר, שופטת

אדר' שי אללוף, שופט

אדר' אריה גונן, מזכיר חבר השופטים

 

המועד האחרון להגשת ההצעות הינו ביום א' ה-15.9.2019 בשעה 16:00. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה.

את ההצעות יש להגיש במסירה אישית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) במשרדי התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל, רח' המגדלור 15 יפו.

המעוניינים להשתתף בתחרות מתבקשים להסדיר את הרישום והתשלום בגין רכישת מסמכי התחרות – באתר האינטרנט של ההתאחדות:

בסך של – 250 ₪ –  עבור חבר התאחדות

ובסך של- 500 ₪  – עבור מי שאינו חבר התאחדות.

 

בהצלחה לכל המתחרים!

 

אוגדן התחרות

 

הדגשים שניתנו לפרוגרמה העיקרית בועדת השימור ע"י מחלקת השימור:

  1. המבנה הקיים מעוצב כאוניה ועם זאת נראה קליל ומנותק מהמים. תחתית המבנה מורמת מעל פני המים
  2. המבנה המתוכנן ישמש לשימוש ציבורי לצורכי בילוי, פנאי ופעילות תרבות. (הערה: השימור נתן דגשים  שונים ללב הפעילות הרצויה מהפרוגרמה הנוכחית ששמה את הדגש על הסעדה !!!)
  3. ישמר היחס בין גודל המבנה לאגם למעט שינויים מינורים (הערה: לא תואם פרוגמה הממליצה על הגדלת השטח הבנוי ביותר מ-50%)
  4. המבנה יהיה פתוח לסביבה בפתחים גדולים ויאפשר תצפית קשר היקפי דו כיווני עם סביבתו.
  5. המבנה ישתלב בסביבתו מבחינה נופית ואקולוגית ללא פגיעה בעולם החי ולא תותר בו פעילות שעלולה לשבש פעילות של בעלי חיים באגם ובפארק
  6. המבנה יתכתב עם המופע האיקוני של המבנה הקיים, יהיה מורם מעל המים ויאזכר את הגאומטריה הקיימת

 

הבית באגם – תיק תיעוד

 

צילומי המבנה הקיים

 

מפת מדידה של האתר PDF

מפת מדידה של האתר DWG

 

תכנית התמצאות 

 

צילומי אוויר

 

מבנה קיים – תוכנית הקומות, חזיתות, חתכים ופרטים

 

 דף מידע לפי סעיף 119א

 

חוו"ד בנושא בטיחות מבנה קיים

 

חוו"ד בנושא נגישות מבנה קיים

 

חוו"ד בנושא אקוסטיקה מבנה קיים

 

תכנון בטיחות ראשוני

 

פורמט עריכת גיליונות לתחרות

 

תוכנית מדידה