בחירות לעמותה
בחירות 2017
בחירות לעמותה  >>  בחירות 2017

בחירות 2017

20/12/2016
בחירות בעמותה

הודעה בעניין הבחירות

מאחר ויו"ר העמותה נאלץ להעדר מתפקידו זמנית מסיבות אישיות אנחנו דוחים את הבחירות בשלושה חודשים. בתקופה זו חבר ועד ארצי אדר' חיימי שניידר ימלא מקומו זמנית.
 
פרטים נוספים יפורסמו בהמשך.


הנחיות להגשת מועמדות לבחירות הממוחשבות בעמותה

על כל מועמד להעביר לעמותה קובץ וורד הכולל:
 
1) שם מועמד:עד 15 תווים – שם פרטי + משפחה (ישראל ישראלי – לדוגמה) 

2) תיאור קצר למועמד: עד 30 תווים (חבר הנהגה מכהן – לדוגמה) 

3) פירוט מצע למועמד – ללא הגבלה


4) תמונת מועמד: תמונת בגודל תמונת פספורט בקובץ תמונה (מומלץ JPEG)

* לצערנו אי הגשת מעומדות במתכונת המבוקשת תקשה על פרסום והגשת המועמדות, על כן נודה על שיתוף הפעולה

להלן המחשה לתצוגת המועמד
במערכת הבחירות הממוחשבת:


חברים יקרים,
לבקשת החברים אנו מודיעים על דחיית מועד הגשת מועמדות לתפקידים
בעמותה ל - 23.3.17  זאת ע"מ להבטיח בחירות דמוקרטיות מרובות משתתפים.

אתם בוודאי  ערים לפעולות האינטנסיביות של השנים האחרונות ולהישגים גם אם צנועים שהושגו במהלכן. ההישגים נותרו צנועים כי חלק גדול מהנושאים המטופלים מצויים באמצע הדרך ונדרש מאמץ והתגייסות כוחות נוספים שביחד אתם נוכל להביא ולהשלים את ההישגים בטווח קצר. אנא עשו מאמץ והתגייסו למען כולנו.

נשמח ונודה אם תגישו מועמדות.
ראו פניה זו כפניה אישית לכל אחד מכם.
ביחד נצליח.
 
לאור האמור לוחות הזמנים משתנים:                                                                                                            22.2.17

 

הודעה מס'2 של ועדת הבחירות

 

לבקשת החברים אנו מודיעים על דחיית מועד הגשת מועמדות לתפקידים

 בעמותה ל 23.3.17.

לאור האמור לוחות הזמנים משתנים כמפורט בסעיפים  6,7 ו 12 להלן

 

 

 1. עם תום כהונת מוסדות העמותה, ועל פי תקנון העמותה, יתקיימו בחירות למוסדות העמותה לתפקידים הטעונים בחירה אישית.

 

 1. ועדת הבחירות מודה ליו"ר העמותה, לחברי הועד הארצי, ליו"ר הסניפים, חברי ועדי הסניפים, יו"ר תא   הצעירים וחברי תא  צעירים ולחברי ועדת הביקורת על פעילותם בתקופת כהונתם.

 

 1. בעלי התפקידים העומדים לבחירה הם יו"ר העמותה, חברי הועד הארצי, יו"ר ועדי הסניפים, חברי ועדי הסניפים, יו"ר תא  הצעירים, חברי תא  הצעירים וחברי ועדת הביקורת .

 

 1. לצורך בחירות אלו מינתה ועדת הביקורת באישור הועד הארצי את אדר' אורה שדות  כיו"ר ועדת הבחירות, אשר תמלא את תפקידיה בארגון הבחירות על פי תקנון העמותה. שאר חברי הועדה הם האדר' אורית אורנת  ו תמר פרצוב. משקיף נציג היועץ המשפטי  של העמותה עו"ד  גיא לנדאו /אורטל דוידיאן. משקיף מטעם ועדת הביקורת אדר' בצלאל אונגר.

 

 1. ועדת הבחירות החליטה על קיום הליך בחירות ממחושב  כאשר ספירת הקולות ופירסום אישור התוצאות הסופיות יעשה בכנס נפרד כשהודעה על מועד מדויק תועבר בהמשך.

 

 1. הבחירות יערכו בהליך הבא:

 

א.     הצגת המועמדות לתפקידים השונים – מועד אחרון להגשת המועמדות עד23.3.17.

ב.      בדיקת המועמדים בבחירות ואישורם יערך על ידי ועדת הבחירות עד ה-  3.4.17.

ג.       שמות המועמדים יפורסמו עד ה  5.4.17.

ד.      הבחירות תערכנה באמצעות מערכת ממוחשבת.

על מועד ואופן ההצבעה תפורסם הודעה נפרדת

ה.      מנית המעטפות וסיכום התוצאות הסופיות יערכו על ידי ועדת הבחירות עד ל- 15.5.2017 (מועד מדויק יועבר בהמשך)..

 1. זכאים להיבחר* כל חברי העמותה אשר שילמו את מסיהם לשנת 2016 ו/או 2017 ושיסדירו את התשלום מול העמותה עד ליום 23.3.17

זכאים לבחור* כל חברי העמותה אשר שילמו את מסיהם לשנת 2016 ו/או 2017 ושיסדירו את התשלום מול העמותה עד ליום 6.4.17

 

סטודנטים חברי העמותה לא בוחרים ולא נבחרים.

 1.  טופסי חידוש החברות ניתן להוריד באתר האינטרנט של העמותה בכתובת         www.isra-arch.org.il
 2. אופן ביצוע הבחירות למוסדות העמותה (על פי התקנון) קישור לתקנון להלן ציטוט :

             http://www.isra-arch.org.il/upload/docs/takanon%2027.3.12.pdf

 

א.    יושבי ראש הסניפים והתאים וחברי ועד הסניפים והתאים, יבחרו על ידי חברי הסניף ו/או התא אליו הם שייכים.

ב.      יו"ר העמותה ו-7 חברי הוועד הארצי ייבחרו על ידי כלל בעלי זכות הבחירה בעמותה.

ג.       9 חברי הועד הארצי הנוספים ייבחרו בבחירות סקטוריאליות כאמור להלן:

1.      תא אדריכלים צעירים ימנה 5 חברים כולל יו"ר. יו"ר תא האדריכלים הצעירים, יהיה חבר בוועד הארצי.

2.      ועד סניף באר שבע ימנה 5 חברים כולל יו"ר. יו"ר סניף באר שבע יהי חבר בוועד הארצי.

3.      ועד סניף ירושלים ימנה 9 אדריכלים כולל יו"ר. היו"ר והראשון במניין הקולות בסניף ירושלים יהיו חברים בוועד הארצי.

4.      ועד סניף חיפה ימנה 9 אדריכלים כולל יו"ר. היו"ר והראשון במניין הקולות בסניף חיפה יהיו חברים בוועד הארצי.

5.      ועד סניף תל אביב ימנה 15 אדריכלים כולל יו"ר. היו"ר ושני הראשונים במניין הקולות בסניף תל אביב יהיו חברים בוועד הארצי.

6.      במידה ונבחר מועמד ברשימת הסניפים וגם ברשימת התאים יהא רשאי למלא את שני התפקידים ולחלופין לוותר על אחד מהם, שאז ימונה לתפקיד עליו ויתר, הבא אחריו ברשימת הנבחרים.

7.      במידה ומועמד נבחר גם ברשימה הארצית וגם ברשימת הסניפים ו/או התאים, יחשב כאילו נבחר ברשימה הארצית. הסניף ו/או התא אליו הוא שייך ישלח את הבא אחריו ברשימת הנבחרים.

ד.      ועדת הביקורת - תמנה 3 חברים כולל יו"ר ותיבחר על ידי כלל בעלי זכות הבחירה בעמותה.

 

 1.  תעמולת בחירות – תותר תעמולת בחירות על ידי המועמדים כדלקמן:

א.     רשאים המועמדים לפרסם תעמולה באמצעות דואר כתוב, דואר אלקטרוני, חוגי בית, פקס, שיחות טלפון.

ב.      באתר האינטרנט של העמותה.

ג.       תוקדש סקיצה נפרדת במועד ובאופן שיסוכם ע"י ועדת הבחירות.

ד.      הנחיות לגבי אופן הפרסום באתר העמותה יועברו בהמשך.

 

 1.  אופן הערעור – ערר על החלטת ועדת הבחירות לפסילת מועמד יוגש תוך 7 ימים מיום הודעת הפסילה ויידון על ידי ועדת הבחירות והמשקיפים. החלטת ועדת הבחירות בגין הערר תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור נוסף.

 

 1. החברים המעמידים את עצמם לבחירה מתבקשים בהקדם לשלוח ועד ה 23.3.17 קובץ וורד  ע"ג דף שלא יעלה עלA4  תקציר קורות חיים ,תמונה ומסר אישי  והצגת מועמדות ולציין לאיזה תפקיד מגיש את מועמדותו לועדת הבחירות למייל

 

u-architects@barak.net.il

 

 1. ניתן להציג מועמדות לכמה תפקידים במקביל בהתאם לתקנון העמותה, המופיע באתר העמותה.

 

14.  ועדת הבחירות קוראת לציבור החברים בעמותה, לממש את זכותם לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה.

 

 

בכבוד רב,

אדר' אורה שדות, יו"ר ועדת הבחירות

אדר' אורית אורנת – חברת ועדה

אדר' תמר פרצוב   - חברת ועדה

עו"ד גיא לנדאו /אורטל דוידיאן משקיף

 אדר' בצלאל אונגר משקיף

 

*סייגים לבחירת חבר בוועד המנהל:

סעיף 33 לחוק העמותות מגדיר מי אינו יכול לכהן בוועד המנהל:

q       מי שאינו חברה  עמותה

q       חברה בועדת הבחירות של העמותה

q       מי שנותן שירותים לעמותה בשכר שלא כחבר הועד או כחבר ועדת הביקורת

q       מועמדות לחברות בוועד אינה יכולה להיבחר לוועדת ביקורת או הגוף המבקר (סע' 32 לחוק העמותות)

q       קטין  או מי שהוכרז פסול- דין או פושט רגל

q       מי שהורשע בפסק דין סופי בעבירות המפורטות בסעיף 33 לחוק העמותות או בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלוןהודעה מס' 1 של ועדת הבחירות

השנה יערכו בעמותה בחירות לתפקידים הבאים: יו"ר העמותה, חברי הועד הארצי, יו"ר ועדי הסניפים, חברי ועדי הסניפים, יו"ר תא הצעירים, חברי תא הצעירים וחברי ועדת הביקורת.

זכאים להיבחר כל חברי העמותה אשר שילמו את מסיהם לשנת 2016 ו/או 2017 ושיסדירו את התשלום מול העמותה עד ליום 15.03.17.

זכאים לבחור כל חברי העמותה אשר שילמו את מסיהם לשנת 2016 ו/או 2017 ושיסדירו את התשלום מול העמותה עד ליום 01.03.17.

סטודנטים חברי העמותה לא בוחרים ולא נבחרים.

תאריכים:

הצגת המועמדות לתפקידים השונים – מועד אחרון להגשת המועמדות עד 01.03.17.
בדיקת המועמדים בבחירות ואישורם יערך על ידי ועדת הבחירות עד ה - 15.03.17.
שמות המועמדים יפורסמו עד ה 22.03.17.
הבחירות תערכנה באמצעות מערכת ממוחשבת.על מועד ואופן ההצבעה תפורסם הודעה נפרדת.
מנית המעטפות וסיכום התוצאות הסופיות יערכו על ידי ועדת הבחירות עד ל- 15.05.2017 (מועד מדויק יועבר בהמשך).

החברים המעמידים את עצמם לבחירה מתבקשים בהקדם לשלוח עד ה 01.03.17, ע"ג דף שלא יעלה על A4 , תקציר קורות חיים ,תמונה ומסר אישי והצגת מועמדות ולציין לאיזה תפקיד מגיש את מועמדותו לועדת הבחירות למייל :u-architects@barak.net.il

ניתן להציג מועמדות לכמה תפקידים במקביל בהתאם לתקנון העמותה, המופיע באתר העמותה.

ועדת הבחירות קוראת לציבור החברים בעמותה, לממש את זכותם לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה.
בכבוד רב,
אדר' אורה שדות, יו"ר ועדת הבחירות
אדר' אורית אורנת – חבר ועדה
אדר' תמר פרצוב - חברת ועדה
עו"ד גיא לנדאו /אורטל דוידיאן משקיף
אדר' בצלאל אונגר משקיף

 
בניית אתרים Signed by   המגדלור 15 ת.ד 8201 יפו 61082 03-5188234      
  הרשמה | עמוד הבית | מפת האתר | צור קשר | מפת הגעה לעמותה  
© כל הזכויות שמורות