השתלמות במערכת רישוי זמין | ת״א | מרץ

14.03.2018 14.03.2018

פרטי האירוע

השתלמות יומית לעורכי בקשה במערכת רישוי זמין (רישוי מקוון).

הנושאים שיועברו בהדרכה:

  1. הליכי רישוי הבנייה החדשים שאושרו בתיקון 101 בחוק התכנון והבנייה.
  2. הדרכת ותרגול הזנת בקשת מידע להיתר דרך מערכת רישוי זמין.
  3. הדרכת ותרגול הזנת בקשה להיתר בניה דרך מערכת רישוי זמין.
  4. תרגול צפיין Design review.

 

ההשתלמות תיערך ביום רביעי ,14.3, בשעות  9:00-13:00

במכללת אתגר, רח' דוד חכמי 15, ת"א.

 

ההדרכה מועברת על ידי רידאן סעד, יועץ למנהל התכנון במשרד האוצר.

 

פתיחת ההשתלמות מותנית במספר מינימלי של משתתפים.

להרשמה ותשלום לחצו כאן.

יש לשלוח טופס מלא למייל u-architects3@barak.net.il

חזרה לאירועי ההתאחדות