כשעיצוב פוגש חומר – סדנת חומרים ייחודית

11.04.2019 11.04.2019