ערבי הכנה לבחינת רישוי דצמבר 18

29.11.2018 29.11.2018

פרטי המפגשים

לקראת בחינת הרישוי שתתקיים במהלך דצמבר 2018, נקיים בהתאחדות שני מפגשי הכנה:

יום ה', 29.11 – מפגש הכנה לבחינה העיונית

יום ג', 11.12 – מפגש הכנה לבחינה המעשית 

מטרת המפגשים לתת כלים פרקטיים להכנה לבחינה, תוך התמקדות בבחינות עבר ובפתרון נקודתי של שאלות לדוגמא, הן לבחינה העיונית והן למעשית. 

אין במפגשים כדי להחליף הכנה אישית לבחינה על ידי הנבחנים, והם באים רק כהשלמה וכמיקוד לקראת ההכנה של כל נבחן ונבחנת.

המפגשים יתקיימו בין השעות 19:00-21:00 בבית האדריכל – המגדלור 15, יפו.

ניתן להירשם למפגש אחד או לשניהם. 

להרשמה און ליין

להורדת טופס הרשמה

להזכירכם – אדריכלים חברי התאחדות זכאים למחיר מיוחד ברכישת אוגדן תכנון ובנייה.

לפרטים נוספים

 

חזרה לאירועי העמותה