ערב עיון בתערוכת העבודות המשתתפות והזוכות בתחרות לתכנון ועיצוב הכניסות לקריית אונו

30.10.2017 30.10.2017