זכויות יוצרים

זכויות יוצרים

11/08/2010

זכויות יוצרים ביצירה אדריכלית

 

מאת: אדר' אריה שילה 29/08/2010

מבוא זה לנושא זכויות יוצרים מתבסס ברובו על נוסח חוק זכויות יוצרים שעודכן לאחרונה בשנת 2007. חלקים ממבוא זה מתבססים על נסיון מצטבר ועיסוק בנושא זכויות יוצרים.

החוק מגדיר יצירה אדריכלית כ"בנין או מבנה או מודל לבנין או מבנה" (לענייננו – גם תכנית הינה "מודל"), ומזהה אותה עם יצירה אומנותית.

החוק מבחין לעניין הפגיעה ביצירה בין זכות היוצרים (הנקראת גם "הזכות החומרית"), שהיא זכותו של היוצר ליהנות מפרי יצירתו, לבין הזכות המוסרית, שהיא זכותו של היוצר שהיצירה תזוהה איתו ושלא תבוצע בה פגיעה.

החוק מבחין בין סוגים רבים של יצירות, אשר רובן נהנות מהגנה רבתי, אך זכות היוצרים של האדריכל מוגבלת בהיקפה ביחס לזכויות היוצרים של יצירות אחרות.


הוכחת הפרה של זכות יוצרים או של הזכות המוסרית, כרוכה במספר עניינים. ראשית על האדריכל להוכיח כי הבנין שתכנן הוא יצירה אדריכלית. הוכחת עובדה זו אינה פשוטה כלל ועיקר. לשם כך יש להראות כי בבנין גלום רעיון ייחודי הניתן לזיהוי ולהבחנה, ובנוסף לכך – שמימוש הרעיון בבנין (או בתכנית) נעשה אף הוא בדרך ייחודית.

לעניין זה לא יהיה די בכך שהיה לאדריכל רעיון ייחודי (כגון – לבנות בנין בצורת כדור, העומד על נקודה אחת), אלא הוא יידרש להראות גם שמימוש הרעיון נעשה בדרך ייחודית (כגון – שימוש בתבניות מתנפחות, או בחומרים מרוכבים וכיו"ב).


להוכחת הטענה שמדובר ביצירה אדריכלית, יהיה סיוע טוב אם ניתן להוכיח שתכנון הבנין זכה בתחרות פומבית, או שהבנין פורסם בספרות המקצועית בארץ או בעולם, או שיובא ניתוח של מרכיבי הבנין ביחס למבנים ידועים בטיבם או ביחס לתובנות אדריכליות מקובלות או ביחס לתובנות במחקרים ובעבודות אקדמיות, או שתומצא חוות דעת של מומחים בתחום (אדריכלים שיצירתם המקצועית נודעת בציבור), וכיו"ב כל ראייה למקוריותו וטיבו של התכנון האדריכלי.

 

היכל התרבות בעפולה בתכנון האדריכל צבי מוססקו

 

מסמכים קשורים:

להורדת קובץ חוק זכויות יוצרים התשס"ח -  2007                   

עיקרי החוק הרלוונטים לאדריכלים  

סוגיות המהוות בעיה מבחינת שמירת זכויות היוצרים של האדריכלים  


הפניות:

חוות דעת מקצועית בתביעת אדר' צבי מוססקו נגד עיריית עפולה - היכל התרבות עפולה

פסק דין של בית משפט השלום בתביעת אדר' צבי מוססקו נגד עיריית עפולה            

סיכום מקרה הפרת זכויות יוצרים בהיכל התרבות בעפולה
חוות דעת מקצועית בעניין הפרת זכויות יוצרים בבניין עיריית תל אביבלשכת היעוץ של עמותת האדריכלים מייעצת בתחום זכויות יוצרים

בניית אתרים Signed by   המגדלור 15 ת.ד 8201 יפו 61082 03-5188234      
  עמוד הבית  
© כל הזכויות שמורות