נגישות

נגישות

07/12/2010
דפי מידע בנושא נגישות
עקרונות וכללים לסביבה ציבורית נגישה

דף זה הוא אחד מתוך סדרה של דפי מידע לרכז הנגישות ברשות המקומית. הדפים נשלחים בדוא"ל לרשויות המקומיות, וניתן למצוא אותם גם באתר האינטרנט של נציבות השוויון.
מידע מקיף על אחריות הרשות המקומית כפי שהוגדרה בחקיקת שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות ניתן למצוא בחוברת "עיר נגישה" – נגישות לאנשים עם מוגבלות ברשויות המקומיות שהוציאה נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בשנת 2009.

החומר הוגש על ידי אדריכל שמואל חיימוביץ' - הממונה על נגישות הציבור


"נגישות" – אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם, והכול באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי. (סעיף 19 א׳ בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מגבלות תשנ"ח – 1998 )


עקרונות וכללים לסביבה ציבורית נגישה דף 6 - נגישות בנייני מגורים - תש"ע 2010
חוק התכנון והבניה -  פרקים:
    ה'1 - סידורים מיוחדים לנכים בבניינים ציבוריים
    ה'1א - נגישות לאנשים עם מוגבלות
תקנות התכנון והבניה - פרק ב'

דברי החקיקה מתפרסמים באתר האינטרנט של נציבות שוויון הזכויות כלשונם: http://www.justice.gov.il/MOJHeb/netzivutNEW/
מחלקת מידע וסיוע בנוגע לאתר הנציבות:
עו"ד ישראל הבר, מידען משפטי
טלפון: 02-6549559,  פקס': 02-6462707,  דוא"ל:  YisraelH@justice.gov.il
שאילתות בנוגע לחקיקת הנגישות:
עו"ד עירית שביב-שני, מנהלת מחלקת שאילתות נגישות
טלפון: 02-6549561,  פקס: 02-6467591,  דוא"ל:  IritSha@justice.gov.il
בניית אתרים Signed by   המגדלור 15 ת.ד 8201 יפו 61082 03-5188234      
  עמוד הבית  
© כל הזכויות שמורות