תגובות ועמדות העמותה
משבר הדיור
תחרות בצלאל
תגובות ועמדות העמותה  >>  משבר הדיור

משבר הדיור

06/08/2011
עמותת האדריכלים :
הכלים התכנוניים החוקיים והאופרטיביים לפתרון משבר הדיור קיימים !
 
 
עמותת אדריכלים מאוחדים מעודדת את הממשלה במאמציה למצא פתרון הולם לבעית הדיור ובמיוחד "דיור בר השגה " על ידי שנוי מדיניות המקרקעין ,חיזוק מרכזי הערים וניצול מצאי הקרקע בתוך הערים והישובים , תוך שמירה על ערכי הסביבה , המרחב הצבורי והפרטי .
 
הכלים התכנונים , החוקיים והאופרטיביים לביצוע מדיניות זו קיימים ומוצע להפעילם ע"י:
 
- תיגבור וועדות התכנון המחוזיות והמקומיות באדריכלים ואנשי מקצועות התכנון תוך הקפדה  כי התכניות יאושרו  בלוחות זמנים קצרים .
בכך יושג קיצור הזמן לבקרה מערכתית ואישור התכניות ללא צורך בחוק הוד"ל .
חוק הוד"ל לא יביא פתרון טוב יותר מהתייעלות המערכת הקיימת .
 
- מתן סמכויות לועדות המקומיות לתכנון ובניה לדון ולאשר תכניות להתחדשות עירונית
תכניות אלה נמצאות בתוך המרקם המבונה של הערים ולכן אין כל יתרון או הכרח לדון
בהן גם בוועדות המחוזיות (כפי שנעשה כיום ומעכב תכניות).
יצוין כי, חלק ניכר מהתשתיות הפיזיות ,כולל מוסדות חינוך ,תרבות , מסחר  ומערכות דרכים
קיימות במתחמים אלה.
מהלך זה  יאפשר תוספת משמעותית של דירות ויעודד חיים עירוניים אינטנסיביים ,פיתוח
חברתי , תרבותי וכלכלי של האוכלוסיה הקיימת ויתרום  ,בתכנון נכון , לשיפור חזות העיר .
במקביל ינתן מענה נכון לנושא עמידות המבנים בפני רעידות אדמה והגנת העורף .
 
עידוד השמוש בשיטות בניה מתקדמות וברות קיימא .
 
- חידוש האפשרות של רישוי עצמי, כך שאדריכלים בעלי ידע מוכח יתמנו כמורשי היתר תוך
החלת האחריות גם על יועצי התכנון ,כל אחד בתחומו בהתאם לדוח זיילר.
 
פתרון מצוקת הדיור הוא חלק מתכנון כולל של תעסוקה ,חינוך , תרבות ותחבורה בפרישה ארצית .

עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל ,שהיא הגוף הייציג של האדריכלים בארץ , מציעה את
עזרתה ומעורבותה לפתרון המשבר הנוכחי  ובחשיבה ותכנון ארוך טווח לישום תכנית
אב ארצית חדשה לשנים הקרובות -  2050 .
 
 
                                                                  יו"ר  עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל
 
 
                                                                               פרופ' אדר' ברוך ברוך
בניית אתרים Signed by   המגדלור 15 ת.ד 8201 יפו 61082 03-5188234      
  עמוד הבית  
© כל הזכויות שמורות