הועדה המקצועית

הועדה המקצועית

05/05/2015
עודכן לאחרונה: 07.06.2015


הועדה - הממונה ע"י סניף ת"א והמרכז - היא הפורום לדיון מקצועי בתכניות ובהליכי תכנון שיש בהם חשיבות ציבורית עירונית וסביבתית . הועדה מוסמכת לייצג את עמדות העמותה המקצועיות בתחומי אחריות הסניף :מחוזות ת"א והמרכז.
הועדה - בראשות אדר' יהונתן גולני - מונה כ - 15 חברים , מהם משתתפים בדרך כלל כ - 10 בדיוניה המתקיימים כל 2-3 שבועות.בהתאם לנושאי הדיון,מוזמנים אורחים מומחים.
בשנים האחרונות עסקה הועדה בנושאים הבאים : היכל התרבות , נמל יפו , בינוי ת"א ההיסטורית , ככר דיזנגוף , ככר התרבות ובית הבימה , בריכת גורדון , תכ' מתאר ת"א , תע"ש השרון ועוד.
חלק מהנושאים מובאים לדיון פתוח בבית האדריכל , בהם מוצגים לחברינו לידיעה ולהתייחסות. דעות החברים מהוות היזון חוזר לשולחן הועדה.בשנים האחרונות נערכו 5 דיונים.
בחלק מהנושאים הוצאו חוות דעת , בנושא היכל התרבות לקחו נציגי הועדה חלק בפורום להצלת היכל התרבות ובהצלחתו לבטל הריסה ושינוי מהותי וקיצוני של יצירה אדריכלית ראשונה במעלה.
הנושא העיקרי על שולחנה בימים אלה , התייחסות לתכ' המתאר של ת"א ,"מתאר העיר" המצויה בשלבי תכנון מתקדמים, בדגש מיוחד על היבטי הקמת מגדלים.


הועדה המקצועית - תל אביב והמרכז

הועדה - הממונה ע"י סניף ת"א והמרכז - היא הפורום לדיון מקצועי בתכניות ובהליכי תכנון שיש בהם חשיבות ציבורית עירונית וסביבתית . הועדה מוסמכת לייצג את עמדות העמותה המקצועיות בתחומי אחריות הסניף :מחוזות ת"א והמרכז.


הועדה - בראשות אדר' יהונתן גולני - מונה כ - 15 חברים , מהם משתתפים בדרך כלל כ - 10 בדיוניה המתקיימים כל 2-3 שבועות.בהתאם לנושאי הדיון,מוזמנים אורחים מומחים.


בשנים האחרונות עסקה הועדה בנושאים הבאים : היכל התרבות , נמל יפו , בינוי ת"א ההיסטורית , ככר דיזנגוף , ככר התרבות ובית הבימה , בריכת גורדון , תכ' מתאר ת"א , תע"ש השרון ועוד.


חלק מהנושאים מובאים לדיון פתוח בבית האדריכל , בהם מוצגים לחברינו לידיעה ולהתייחסות. דעות החברים מהוות היזון חוזר לשולחן הועדה.בשנים האחרונות נערכו 5 דיונים.


בחלק מהנושאים הוצאו חוות דעת , בנושא היכל התרבות לקחו נציגי הועדה חלק בפורום להצלת היכל התרבות ובהצלחתו לבטל הריסה ושינוי מהותי וקיצוני של יצירה אדריכלית ראשונה במעלה.

הנושא העיקרי על שולחנה בימים אלה , התייחסות לתכ' המתאר של ת"א ,"מתאר העיר" המצויה בשלבי תכנון מתקדמים, בדגש מיוחד על היבטי הקמת מגדלים.


חברי עמותה בעלי כישורים מתאימים , המעוניינים להצטרף לועדה , מוזמנים להציע מועמדותם.


 יורם רז

לרשימת חברי הוועדהחוו"ד  הוועדה המקצועית מחוז תל אביב והמרכז בנושאים:


הועדה המקצועית הארצית. ניר עמדה: התחדשות עירונית 06-06-2015 פתח קובץ PDF - כאן!בינוי מתאר העיר (25-10-2009) - פתח קובץ PDF - כאן!


לתכנון מגדלים בתל אביב-יפו (18-08-2009) - פתח קובץ PDF
כאן!


לתכנית שיפוץ היכל התרבות (10-03-2009) - פתח קובץ  PDF  כאן!


תכנון כיכר דיזנגוף (26-02-2008) - פתח קובץ PDF כאן!


פיתוח נמל יפו (16-10-2007) - פתח קובץ PDF   כאן!23-02-2010

בניית אתרים Signed by   המגדלור 15 ת.ד 8201 יפו 61082 03-5188234      
  עמוד הבית  
© כל הזכויות שמורות