Hacked by hacker motmrd
תקנון העמותה
אמנת האדריכל
עלון העמותה
חברי עמותה
סניפים
ועד ארצי
ועדות העמותה
Hacked by hacker motmrd  >>  אמנת האדריכל

אמנת האדריכל

24/08/2009
 
אני חותם/ת בזאת על אמנת האדריכלי ישראל, ומתחייב/ת לפעול לאורה ועל פי העקרונות המובאים בה, כאדריכל/ית, כמתכנן/ת וכאחראי/ת על עיצוב הסביבה.

זכות ואחריות גדולה ניתנו בידי להיות שותף/ה בעיצוב הסביבה בה אני חי/ה, עבודתי תלבש צורה שונה מעת לעת, אך עם זאת אתחייב לפעול תמיד בהתאם לעקרונות האמנה.

החזון, צו המצפון, החוק וכללי האתיקה המקצועיים, הם שינחו אותי ויכוונו את צעדי בעבודתי, בכל עת אשאף למצוינות לטוב ביותר שביכולתי להעניק, תוך גילוי אחריות וחדשנות.

כל שאעשה, יהא תמיד תוך התחשבות בערכי הקהילה, אדם, טבע ונוף, אראה עצמי בעבודתי כנציג הקהילה והאדם, וכנושא קולם של החי, הצומח, והדומם תוך גילוי מעורבות ואחריות בעיצוב הסביבה.

לנגד עיני יעמדו – יושר מקצועי, שמירה על כבודו וטובתו של הלקוח באשר הוא, ושמירה על טובת כלל הציבור בהווה ובדורות הבאים.

אפעל לקידום ולפיתוח הרמה המקצועית, והידע המקצועי הקיים, אראה זכות ומחויבות לשתף בידע שברשותי את עמיתיי למקצוע, ואנחיל את אהבת המקצוע ומורשתו לכלל הציבור הרחב.

אכבד ואנהג בדרך ארץ עם עמיתי למקצוע ועם השותפים הרבים ליצירה האדריכלית באשר הם.

נושא אני עיני אל כבוד המקצוע, אל מורשתו ומעמדו, אל היופי והתרבות שבכוחי ליצור ולשמר, אל החוק וכללי האתיקה המחייבים אותי תמיד, ואל עקרונות אמנה זו, תקוותי להגשים את המטרות והעקרונות המנחים אותי באמונה, ביצירתיות, באהבת המקצוע ואהבת האדם.


בניית אתרים Signed by   המגדלור 15 ת.ד 8201 יפו 61082 03-5188234      
  עמוד הבית  
© כל הזכויות שמורות