דוח ועדת זיילר

דוח ועדת זיילר

24/08/2009

דו"ח הועדה ליישום מסקנות דו"ח ועדת זיילר

בעקבות אסון ורסאי ב 24.5.2001 החליטה הממשלה, בתאריך 29 במאי 2001 להקים ועדת חקירה ממלכתית לעניין בטיחות מבנים ומקומות המשמשים ציבור לפי חוק ועדות חקירה התשכ"ט- 1968 (להלן "ועדת החקירה"). הוועדה נדרשה לחקור, בין היתר את: 


 "... מכלול השאלות המקצועיות והמשפטיות הנוגעות לאחריות על בטיחות מבנים ומקומות המשמשים ציבור... כן ייבדקו היבטים אופרטיביים ומשפטיים לעניין האחריות על בטיחות במבנים... מימושה ואכיפתה..."

בתאריך 29 ביוני 2001 מינה כב' נשיא בית המשפט העליון, השופט אהרון ברק, את חברי הוועדה: 

    כב' הנשיא ורדימוס זילר, יו"ר;
    חברים - פרופ' ארנון בנטור; האלוף פרופ' יצחק בן-ישראל; ד"ר מחמוד עבאסי;
    עו"ד נעמי שטרן.


בדצמבר 2003 סיימה ועדת החקירה את עבודתה ופרסמה את דו"ח הועדה. להלן עיקרי מסקנות והמלצות הועדה:

• עריכת קוד בניה ברור לתכנון ורישוי מבנים
• הקמת מכוני בקרה פרטיים לפיקוח על בקשות להיתרים ועל הבניה
• פישוט הליכי רישוי בניה ותעודת גמר
• תכנון מפורט לפני תחילת הבניה
• מינוי צוות תכנון מלא והסדרת ייחוד הפעולות
• ריכוז ויעול האכיפה
• קבלת מידע אמין ומלא לקראת תכנוןהקמת משרד (מיניסטריון) לתכנון ולבניה
• ביטול השיטה הקיימת של מכרזי תכנון על בסיס מחיר
• העברת רוב ההוראות בנוגע לתכנון ולבניה אל התקנים, במקום בתקנות
• קיצור ופישוט הליכי תכנון של תכניות מפורטות


ב 15 בפברואר 2004 דנה הממשלה בדו"ח הועדה והחליטה למנות ועדת היגוי מצומצמת ליישום דו"ח ועדת החקירה הממלכתית לעניין בטיחות מבנים ומקומות המשמשים את הציבור (להלן – "ועדת ההיגוי" או "ועדת היישום").

כחברים בועדת היישום מונו: 

    רו"ח גדעון בר-לב, מנכ"ל משרד הפנים, יו"ר;
    חברים - אדר' שמאי אסיף, מנהל מינהל התכנון; עו"ד שרית דנה,
    יועצת המשפטית למשרד הפנים (כתוארה דאז); אינג' יוסף (יוסקה) מנור,
    מנהל מינהל תכנון והנדסה, משרד הבינוי והשיכון; אינג' אלדד ספיבק,
    מנהל פרוייקטים בכיר; אינג' שמואל נתנאל, יועץ בטיחות בכיר.

את עבודת הוועדה ריכזו אדר' ברוך יוסקוביץ, והיועץ המשפטי עו"ד אבי פורטן
הוועדה פעלה בחמש מסגרות צוותיות, שעסקו בנושאים הבאים:


צוות "קוד הבנייה"
- קוד הבניה - מתקנות לתקנים
- מבנים המשמשים את הציבור
- סיכונים מיוחדים

צוות "מרכזי בדיקה (בקרה), אכיפה"
- מרכזי הבדיקה (בקרה)
- סמכויות מוסדות הרישוי
- אכיפה
- בקרת מבנים קיימים

צוות "תכנון מרחבי"
- הפרדת תכנון אזורי מנורמות הבניה
- מתכונת התכנון האזורי

צוות "מכרזים, התקשרויות  וכשירויות"
- מכרזים "חכמים"
- כשירויות וחובות בעלי תפקידים
- חוזים אחידים

ריכוז יישום וייעוץ משפטי
- גיבוש מטלות, לוחות זמנים ומסגרות תקציביות לצוותי העבודה
- תאום רוחבי בין עבודת הצוותים, והיזון חוזר ביניהם, ריכוז אדמיניסטרטיבי
- ריכוז כולל של "תוצרי" הצוותים המקצועיים (בית יוצר אחד לנורמות הבנייה)
- גיבוש המלצות ביניים, במסגרות קיימות

תפקידי הצוותים המקצועיים 
- גיבוש המלצות אופרטיביות בכל תחום, על פי טווחי זמן ליישום;
- המלצות מקצועיות הנובעות מממצאי ועדת החקירה;
- המלצות שאינן מחייבות חקיקה חדשה;
- יישום חקיקה  קיימת;  
- יישום נהלים  והוראות אדמיניסטרטיביות; 
- המלצות המחייבות חקיקה ברמות השונות – תקנות, חקיקה ראשית;
- גיבוש וניסוח ההמלצות לאחר אישור ועדת ההגוי;
- גיבוש אמצעי יישום.

במסגרת עבודת הוועדה שולבו כ 150 איש, נציגי אירגונים ובעלי עניין, בהיקפים שונים (כמפורט בדו"ח)

ממשלת ישראל אימצה את עיקרי ההמלצות כמפורט בהחלטה 964 מיום 31.12.2006


יישום מסקנות ועדת זיילר נמצא כיום בעיצומו, ובא לידי ביטוי בדרכים הבאות:

• קוד הבניה – עריכת הקוד נמצאת בעיצומה, באחריות משרד הבינוי והשיכון
• מכוני בקרה – בימים אלו נערך פיילוט, שבעקבותיו יוקמו מכוני הבקרה, באחריות משרד הפנים
• אתר מידע – הוקם אתר מידע, המרכז את החקיקה, הנחיות, נהלים, מפרטים, תקנים ומידע תכנוני עשיר, באחריות משרד הפנים
• רישוי זמין -  תהליך רישוי אינטרנטי, נמצא בשלבי פיתוח מתקדמים, באחריות משרד הפנים

קישורים:

לקריאת דו"ח הוועדה

בניית אתרים Signed by   המגדלור 15 ת.ד 8201 יפו 61082 03-5188234      
  עמוד הבית  
© כל הזכויות שמורות