תגובות ועמדות העמותה
משבר הדיור
תחרות בצלאל

תגובות ועמדות העמותה

29/12/2009

11.2016

בעקבות עתירת עמותת האדריכלים נגד המדינה  מונו נציגי העמותה למועצה הארצית לתכנון ובניה


סוף טוב וראוי לעתירה שהגישה עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל כנגד המדינה בדרישה למנות למועצה הארצית לתכנון ובניה אדריכל נציג העמותה לכסא הריק של האדריכל במועצה.

מאבק עיקש של כשנתיים וחצי שהובל על ידי אלי פירשט וחיימי שניידר, עם עורכי
הדין גלעד שר ונעמי ווסטפריד שייצגו את העמותה בבית המשפט העליון, הגיע לסיומו
ב 22.11.2016, כששר האוצר חתם על מינוי הנציגים עליהם המלצנו - אדרי ברוך יוסקוביץ' כחבר המועצה הארצית לתכנון ובניה ואדר' משה מרגלית כממלא מקום.

בנוסף חתם השר גם על מינוי האדריכלים סופיה אלדור וחזי ברקוביץ' כממלאי מקום.

כזכור, עמותת האדריכלים עתרה לבג"צ לפני כשנתיים ומחצה (יוני 2014) בדרישה למנות למועצה הארצית לתכנון ובניה, אדריכל נציג העמותה לכסא הריק של האדריכל במועצה.

העתירה הוגשה לאחר שבמשך 4 השנים הקודמות, המדינה התנערה שוב ושוב, בתואנות שונות ומשונות, מחובתה למנות אדריכל שיחליף את הנציג הקודם של האדריכלים שפרש עקב מחלה.
וכך ב-7 שנים האחרונות, בתקופה הסוערת ביותר בתחום התכנון והבניה במדינה, מנעה המדינה מנציג מקצועי חיצוני ואובייקטיבי לקחת חלק בהחלטות הגוף התכנוני הבכיר ביותר במדינה.

עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל מברכת את האדריכלים שמונו לתפקיד החשוב במועצה הלאומית לתכנון ובניה.

אנחנו משוכנעים שהאדריכלים שמונו יתרמו רבות מניסיונם ויכולותיהם לתהליכי קבלת ההחלטות ואיכות ההחלטות בתקופה הכה הרגישה שבה אנחנו נמצאים.

עמותת האדריכלים מודה לעו"ד גלעד שר ועו"ד נעמי ווסטפריד ממשרדו, שייצגו אותנו וליוו אותנו עד להצלחת העתירה.

עמותת האדריכלים מברכת את שר האוצר על המינויים, גם אם אנחנו מצרים על התקופה שחלפה ועל הצורך לעתור לבית המשפט העליון כדי לכפות על המדינה את הצעד הכה מתבקש.
אנחנו מברכים את שר האוצר על גילוי מודעות ציבורית והבנה לחשיבות תפקידה של עמותת האדריכלים כ"שומרת הסף" בכל הקשור להיבטיו הציבוריים של תחום התכנון והבניה בארץ.

בשולי העניין, נעיר כי הצטערנו לראות בכלי התקשורת מחטף פירסומי בדבר אחריותו של איגוד המתכננים להצלחת מהלך העתירה.

יש לנו הערכה רבה לאגוד המתכננים, ולכן הסכמנו לבקשתם להצטרף כמשיבים בעתירה. עם זאת, חלקה של עמותת האדריכלים בהצלחה היה דומיננטי ומכריע ומירב הקרדיט בהחלט נזקף לזכותה. 05.2016

עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל נאבקת על זכותה להיות שומר הסף התכנוני, בין השאר באמצעות מינוי נציג מטעמנו למועצה הארצית לתכנון ובניה.


הממשלה (כבר כמה ממשלות...) מתחמקת ממינוי כזה כבר כ-6 שנים (!) וממשיכה בתרגילי התחמקות גם לאחר שהגשנו עתירה לבית המשפט העליון לפני כשנתיים.

 

בדיון ביום חמישי שעבר ביקרו שלושת שופטי בג"צ את הממשלה בחריפות רבה על העיכוב הממושך ועל ניסיונותיהם למנות מקורבים מטעמם במקום אדריכל שהוא נציג המגזר הפרטי.

 

את העתירה מובילים אדר' פרופ' אלי פירשט יו"ר העמותה ואדר' חיימי שניידר חבר הנהלת העמותה.
05.2016

בעקבות הזכיה בערר, עמותת האדריכלים דורשת את השבת המצב לקדמותו בבית הדואר המנדטורי בירושלים

ועדת הערר המחוזית קבעה כי היתר הבנייה ניתן בניגוד להוראות התוכנית החלות על הבניין, ביניהן תכנית הכוללת 110 מונומנטים לשימור מחמיר בעיר ירושלים, בסטייה ניכרת ובניגוד לדין, ועל כן הוא בטל מעיקרו.


עוד קבעה הועדה כי השימוש בטענת הנגישות כהצדקה לפריצת הפתחים הוא "ניצול לרעה של הסדרי הנגישות שיביא בראש ובראשונה לפגיעה בציבור מוחלש זה". בהחלטת הערר הוטחה ביקורת על הליך קבלת ההיתר ונטען כי גורמים מקצועיים בעיריית ירושלים התרשלו.

בעקבות החלטת הועדה שלחה עמותת האדריכלים מכתב למהנדס העיר ירושלים וליועץ המשפטי ובו דרישה לפעולה מיידית להשבת המצב לקדמותו בתכנון ופיקוח של אדריכל מומחה לשימור. המכתב נשלח על ידי עו"ד רפי אטינגר, המייצג את העמותה ואשר הגיש את הערר.

במענה למכתב התקבלה ביום 01.05.16 תשובת עו"ד חיים נרגסי, ראש התביעה העירונית,  בו כתב לעמותה שבעלי ההיתר יוזמנו לשימוע דחוף בנוכחות כל הגורמים הרלוונטיים, בו יקבעו לוחות זמנים מהירים ליישום מלא של החלטת ועדת הערר, וכן שיקבעו במתווה סנקציות למקרה של אי ביצוע מהיר בהתאם להנחיות ועדת הערר, מהנדס העיר ומחלקת שימור.
04.2016

עמותת האדריכלים זכתה בערר כנגד השחתת מונומנט לשימור- בית הדואר המנדטורי בירושלים.

 
הערר הוגש באמצעות עו"ד רפי אטינגר, שהתנדב לקבל עליו את המשימה.

ועדת הערר המחוזית קבעה כי היתר הבנייה ניתן בניגוד להוראות התוכניות החלות על הבניין,

 בסטייה ניכרת ובניגוד לדין.

עוד קבעה הועדה שיש לזכור כי תכליתו של סעיף 149(2ב) לחוק היא להביא בקשות מעין אלה לארגונים

אדריכליים, וכי יש לראות את עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל "שומר סף" .

כן קבעה הועדה שהערר מוצדק מעין כמוהו ואילו היזם בחר בתגובתו להטיח האשמות אישיות, שדרשו תגובה

משלימה נגד אדריכלים החברים בעמותה.

בנסיבות האלה ונוכח מכלול הנסיבות שפורטו בהחלטה הטילה הועדה על היזם את הוצאות ההליכים המשפטיים.

כמו כן, נוכח הליקויים הקשים שפורטו בהחלטה הוטלו הוצאות ההליך גם על עיריית ירושלים.

עוד קבעה ועדת הערר, באשר לטענת היזם על חוסר תום לב מצד עמותת האדריכלים, כי מוטב היה לו טענה זו לא

הייתה נטענת. מנגד, העלתה הוועדה תהיות לגבי אופן פעולתה של האדריכלית עורכת הבקשה, מטעם היזם.

 

נוכח האמור קבעה הועדה כי ההיתר בטל מעיקרו.


לקריאת נוסח ההחלטה המלא


03.2016

עמותת האדריכלים פועלת נגד הריסת הקירות בבניין הדואר בירושלים

 

עמותת האדריכלים בישראל, ביוזמת ועד סניף ירושלים פנתה  ב 29.3.16  באמצעות בא כוחה, עו"ד רפי אטינגר, לראש עיריית ירושלים, למבקרת העיריה ולאחרים, בדרישה דחופה לעצור לאלתר את העבודות להריסת קירות בבניין הדואר המרכזי בירושלים המיועד לשימור מחמיר; לבטל את ההיתר שניתן לעבודות ההריסה הללו; ולחייב את היזם בהשבת המצב לקדמותו בתכנון ופיקוח של אדריכל מומחה לשימור מבנים.

מכתב זה לא זכה למענה.

בהמשך, ביום 4.3.16, פנתה העמותה במכתב למנהל אגף רישוי ופיקוח לעצור לאלתר את העבודות מאחר שהן מתבצעות בחריגה מההיתר. צו הפסקת עבודה ניתן רק לאחר כשבוע נוסף בהן הסתיימו העבודות ונגרם נזק חמור לחזיתות.

ביום ראשון 13.3.16 הגישה עמותת האדריכלים, באמצעות עו"ד רפי אטינגר, ערר על ההיתר. לערר צורפו חוות-דעת של אדר' גיורא סולר, מומחה לשימור ונציג העמותה בוועדת השימור העירונית, ושל אדר' עמוס המרמן, חבר ועד סניף ירושלים של העמותה, בשם העמותה.

ועדת הערר שלחה הודעה למשיבות להתייחס לבקשת העמותה להתלות את ההיתר עד ליום 20.3.16.

 

לקריאת עיקרי הדברים וקטעים מהערר ומחוות הדעת

03.2016

גם לאדריכלים משלמים מקסימום בשוטף 30+


לאחרונה אושרה בקריאה ראשונה בכנסת הצעת חוק מוסר התשלומים לספקים. מניסוח ההצעה עלה החשש כי ניתן יהיה לפרש את עבודת המתכננים כ"עסקה ... שעניינה עבודות הנדסה בנאיות" המאפשרת תשלום תוך שוטף 70+ למשרדים ממשלתיים ושוטף 90+ לרשויות המקומיות, אם בכלל. מצב שכמובן יהווה מכת מוות כלכלית למשרדי מתכננים רבים.


ממספר פניות שנעשו לחברים בועדת הכלכלה של הכנסת ולמנסחי החוק ע"י חברי האגף הכלכלי בעמותה ואדריכלים נהדרים שהתגייסו למשימה, הובן כי אכן לא הייתה כוונה לכלול את האדריכלים והמתכננים כחלק מההגדרה. בכדי לוודא שלא יהיה מקום לפרשנויות נשלח מכתב מפורט לכל הנוגעים בדבר עם הצעות לשינוי הניסוחים בגרסתו הסופית של החוק שתקבע במהלך עבודת הוועדה
.


לקריאת המכתב

19.01.2016

עמותת האדריכלים יוזמת חובת פיקוח צמוד והגדרת תפקידי ואחריות המפקח

עמותת האדריכלים ואיגוד המהנדסים פנו השבוע במכתב אל שר האוצר, שר הבינוי והשיכון וראש מנהל הדיור, בקריאה לקדם את תיקון התקנות בנוגע למינוי מפקח צמוד לפרויקטי בניה ולהגדרת אחריותו.  

העמותה והאיגוד מציעים שינוי התקנות והגדרה מחדש של חובות ואחריות האחראי לביקורת על הביצוע, על מנת לשפר את האפקטיביות של תהליך הפיקוח והביקורת. השינוי המוצע יתרום לשיפור איכות הבנייה ולבטיחות למשתמשים, והוא אף צפוי להוזיל את עלויות הבניה, בחיסכון בזמן ובעלויות של תיקוני ליקויים ושל התדיינויות משפטיות בנושא.

צוות העמותה הפועל בנושא זה כולל את פרופ' אדר' אלי פירשט – יו"ר העמותה, ואדר' אריה שילה.

מבחינה ציבורית מדובר בצעד חשוב למען ענף בנייה איכותי ובטוח יותר, והוא נחוץ במיוחד עם הפעלת תוכניות בינוי שמטרתן הוזלת מחירי הדירות לרוכשים. 
 

סיכום עמדת האיגודים בנושא פיקוח צמוד
הפנייה לשרי האוצר והבינוי


 


17.12.2014
שילוב בין תמ"א 38 ובין תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה
כיצד ניתן להגביר את ההיתכנות הכלכלית (תוספת זכויות) לתמ"א 38 תוך שמירה של איכויות עירוניות נדרשות? במסמך זה ניתן לקרוא על המציאות הסטטוטורית ועל הצעות הוועדה המקצועית לפתרונות לנושא.

להמשך קריאה

 18.11.13
משבר הדיור - נייר עמדה 1

פורום התכנון הוא התארגנות וולונטרית של נציגי ארגוני תכנון, חברה וכלכלה. הפורום הוקם כדי להביע עמדה מקצועית הנשענת על ידע וניסיון באשר למשבר הדיור.

להמשך קריאה

 29.7.13
מכרז לבחירת אדריכל לתכנון בית המשפט המחוזי

מכתב  המדבר בעד עצמו שהופנה  ע"י עמותת אדריכלים למנהל בתי המשפט ומבקר המדינה  בעניין מכרז לבחירת אדריכל לתכנון היכל המשפט

להמשך קריאה

 

18.3.13
מכתב מחאה - תחרות הספריה הלאומית

עמותת האדריכלים מוחה על החלטת קרן יד הנדיב וחברת הספרייה הלאומית למנוע מהאדריכל אשר זכה בתחרות הספרייה הלאומית, לממש את זכייתו. עמותת האדריכלים מוחה על כך כי למרות שהתקיימה תחרות פומבית - אנונימית בשיפוט בינלאומי וישראלי, ביוזמת יד הנדיב ובהשתתפות עמותת האדריכלים, עוקפת יד הנדיב את תוצאות התחרות על ידי יצירת שיטת בחירה בלתי אנונימית ובכך פוגעת בשוויון ההזדמנויות ובמוסד התחרויות של עמותת האדריכלים.

 עמותת האדריכלים יצאה מדרכה על מנת לאפשר את קיום מכובד ותקין של תחרות פומבית התואמת ככל הניתן את עקרונותיה של העמותה ואת מוסד התחרויות של העמותה המקדם תחרויות אדריכליות שוויוניות וראויות מזה שנים רבות.

 לאור הכרזת יד הנדיב וחברת הספרייה הלאומית, שנעשתה ללא התייעצות עם עמותת האדריכלים כגוף יציג של האדריכלים בישראל וכגוף שהיה שותף לתחרות שהזכייה בה בוטלה, לא תוכל העמותה להמליץ בפני אדריכלים מקרב חבריה להשתתף בהליך החדש לבחירת אדריכל לבנין הספרייה הלאומית.

 עמדתה של העמותה היא כי התהליך המוצע על ידי יד הנדיב וחברת הספרייה הלאומית איננו תואם את עקרונותיה ואיננו תואם את עקרון שוויון ההזדמנויות המהווה נר לרגלי מוסד התחרויות של העמותה.
 העמותה בוחנת את הדרכים הראויות שתמנענה את הפגיעה במוסד התחרויות של העמותה ובציבור האדריכלים.

 

6.3.13
"תחרות" שהוכרזה על-ידי משרד הביטחון לתכנון מבני רווחה בצה"ל
 
בעקבות פניות של אדריכלים רבים בחנה העמותה את תנאי התחרות ומצאה בהם כשלים רבים.
תנאי התחרות אינם תואמים לתפיסתנו בנוגע לעריכת תחרויות בשלושה תחומים עיקריים:
 
1. פגיעה בזכויות היוצרים של המתחרים ואף של הזוכים
2. העדר תמורה או תמורה שאינה הולמת לעבודות הזוכות
3. כשלים במנגנון התחרות, העדר שקיפות וחסימה למעשה של אדריכלים צעירים מהשתתפות בתחרות
 
לעמותה ניסיון רב בעריכת תחרויות תכנון ברמה מקצועית גבוהה, שתוצאותיהן מפארות את המרחב הציבורי בישראל כולה.
כגוף המייצג את מקצוע האדריכלות ואת האדריכלים בישראל, העמותה שמה לה למטרה גם את שמירת האינטרס הציבורי.
 
העמותה החליטה לפנות בדחיפות למשרד הביטחון כדי לעצור את תהליך התחרות ולבחון אותו מחדש לאור עקרונות של מקצועיות, שמירת זכויות ותגמול בסיסיים ליוצרים, שקיפות ופתיחות.
העמותה מביאה לידיעת ציבור האדריכלים את ממצאי בדיקתה ביחס לתנאי התחרות.

ממצאי העמותה - לחץ כאן

נוסח המכתב למשהב"ט - לחץ כאן


 

19.1.13

הגשת מועמדויות לועדה המייעצת לרשם המהנדסים והאדריכלים

הרשם מפעיל ועדה מייעצת בכל תחום מקצועי וכמובן גם באדריכלות.
תפקיד הועדה המייעצת הוא לסייע לרשם בטיפול בנושאי רישום ורישוי, בחינות וכיו"ב.

עמותת האדריכלים התבקשה להגיש לרשם מועמדות של מספר חברים.
פעולת חברי הועדה המייעצת נעשית בתשלום לפי שעות, בגין ישיבות הנערכות במשרד הרשם בת"א.

דרישות סף למילוי התפקיד:
- כשירות לשמש כמאמן - 10 שנות נסיון לאחר קבלת הרשיון
- זמינות להשתתפות בישיבות, בתדירות שאינה קבועה, אך יכולה להגיע עד 2-3 ישיבות לחודש

אמות מידה נוספות שייבחנו על-ידי הועד הארצי
- רצוי שחלק מהמועמדים יהיו צעירים (אך יעמדו בתנאי של כשירות לשמש כמאמנים)
- גישה ציבורית ורמה אתית גבוהה
- נסיון אקדמי בעבר או בהווה

המועמדים מתבקשים להגיש קורות חיים לעמותה ולציין כי ההגשה עבור ועדה מייעצת לרשם במייל u-architects@barak.net.il עד 28.2.2013.
הועד הארצי יוכל לבקש השלמת מידע ככל שתידרש.


20.12.12

החלטת הועד הארצי של עמותת אדריכלים מיום 17.12.12 - בעניין אי חתימת הסכם עם אדר' רפי סגל בתחרות הספרייה הלאומית

- ברוך סקר את השתלשלות האירועים כשבסופו של דבר נמנע מרפי סגל זוכה התחרות לחתום על הסכם התקשרות. כל זאת ללא התייעצות עם העמותה וכמובן ללא ידיעתה.

- נערך דיון והועד החליט שהעמותה תומכת בעמדה שאדריכל רפי סגל שזכה בתחרות בינלאומית שהתנהלה באופן שקוף, שוויוני ומכובד, בהתאם להחלטת צוות השיפוט הבינלאומי והישראלי, יהיה האדריכל עמו ייחתם ההסכם לתכנון הספרייה, כדי שהציבור הישראלי יזכה במבנה איכותי במסורת יד הנדיב.

- ההחלטה התקבלה פה אחד למעט אלי ארמן שהודיעה שהשתתף בתחרות ונמנע להביע עמדה.

הועד הארצי מיפה את כוחו של יו"ר העמותה לפנות מיידית לעו"ד זכרוני במגמה לבדוק היבטים משפטיים.


תגובת העמותה למחאה כנגד הזוכה בתחרות הספריה הלאומית - 6.11.12

תגובת העמותה


תגובת עמותת האדריכלים למכרז לסגן לרגולציה בתכנון ובניה - 11.9.12

מסמכי המכרז

תגובת העמותהתכנון משכן האקדמיה לאומנויות ועיצוב בצלאל ירושלים - תגובת העמותה לביטול התחרות בבצלאל21.6.11


משבר הדיור - הכלים התכנוניים החוקיים והאופרטיביים לפתרון משבר הדיור קיימים 6.8.11


בניית אתרים Signed by   המגדלור 15 ת.ד 8201 יפו 61082 03-5188234      
  עמוד הבית  
© כל הזכויות שמורות