טיוטת מדריך בדיקות בבניה לעיון והערות | התאחדות האדריכלים

טיוטת מדריך בדיקות בבניה לעיון והערות עד לתאריך 10/2/2019

פורסם ב-24-01-2019

טיוטת מדריך בדיקות בבניה לעיון והערות עד לתאריך 10/2/2019