היוזמה להקמת רכבל לעיר העתיקה בירושלים – נייר העמדה של התאחדות האדריכלים | התאחדות האדריכלים

היוזמה להקמת רכבל לעיר העתיקה בירושלים – נייר העמדה של התאחדות האדריכלים

פורסם ב-12-10-2018

היוזמה להקמת רכבל לעיר העתיקה בירושלים – נייר העמדה של התאחדות האדריכלים