התאחדות האדריכלים | התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל

פורסם ב-23-02-2019

השבוע מינהל התכנון קיים כנס ודיון מעמיק במסגרת "פורום איכות תכנון" בנושאים:

 

ביטל מנגנון ההקלות, מעבר לתכנית נפחית ועתיד ההנחיות המרחביות. מצורף חומר רקע בעניין.

 

אתם מוזמנים להשתתף בסקר קצר בנושא התכנים שהועלו במסגרת הכנס :

 

https://surveynuts.com/surveys/admin?id=179606&section=settings