אורן און

לקריאת קורות החיים לחצו כאן

מועמד לתפקיד חבר ועד ארצי  + חבר ועד סניף תל אביב והמרכז

 

  1. מעמד האדריכל נמצא מזה כמה עשורים בפיחות מתמשך, במקביל לעליית כוחן של דיסציפלינות מקבילות מתחום המשפט והכלכלה. כתוצאה מכך, ובהתחשב בקצב הגידול והפיתוח המואץ של המרחב והחברה בישראל, אנחנו עדים לניוון בתוצרים האדריכליים ביחס לעולם המפותח, להיעדר תיעדוף וחינוך לאיכות, ולמנגנוני תכנון וביצוע המבוססים על מדדים כמותיים וסטטוטוריים בלבד.

על האיגוד המקצועי המייצג לעשות את כל מה שניתן כדי לשנותו, משום שלתהליך זה השלכות הרסניות הן בטווח הזמן המיידי והן בעתיד הרחוק.

 

  1. תהליכי הרגולציה והסטטוטוריקה של השנים האחרונות החלו מתוך כוונה להסדרה, למניעת שחיתות ולגיבוש ראייה כוללת, אך במבחן התוצאה ברור שהם כשלו. בנוסף חלו שינויים טכנולוגיים וחברתיים מרחיקי לכת שבעטיים חלק מכלי התכנון ומנגנוני הרישוי הפכו בלתי רלוונטיים.

על האיגוד המקצועי המייצג להתוות ולהוביל באופן אקטיבי ובאמצעות הפעלת כוח פוליטי חוק תכנון ובניה עדכני והליכי רישוי פשוטים נהירים ויעילים, שבבסיסם מתן אחריות מרחיקת לכת לאדריכלים, כנגזרת של הכשרתם היסודית והממושכת הן במישור התיאורטי והן ברמה המעשית.

 

  1. חיזוק התחרות וחינוך הציבור לתודעה אדריכלית וליכולותיו והשפעתו האדירה של המקצוע על המרחב ועל איכות החיים הינם תנאי חיוני להישרדותנו וליכולתנו לתרום לחברה ולמצות את הכשרתנו וכשרוננו. לשם כך כספי ציבור המוקצים לכל סוגי התכנון האדריכלי – החל מהרמה המתארית והתב"עית וכלה בהחייאת מבנים קיימים – חייבים להתנהל במסגרת מנגנון תחרותי שקוף המתעדף חשיבה מקורית ויצירתית, מעודד שילוב אדריכלים צעירים, ומשלב רעיונות אקדמיים ותהליכים מחקריים.

על האיגוד המקצועי המייצג לתכלל תהליכים אלו מול הגופים השונים בשלטון המרכזי ובשלטון המוניציפלי, ובמקביל להנכיח את התוצרים לציבור הרחב באמצעות מדיות שונות ומגוונות.

 

  1. תהליך ההכשרה המקצועית עבר תמורות דרמטיות שלא היטיבו עימו, משום שהוא מכביד מחד על דור העתיד ועל דור הביניים שמבקש להתפתח ולהתקדם, ומאידך אינו מוודא שהדור הוותיק יעבור הכשרות שונות שתכליתן עדכון ורענון גופי ידע. יש לחתור לאיגום של המאמצים השונים ולשיתוף פעולה הדוק בין המוסדות האקדמיים, גורמי התעשייה וגופי התכנון הציבוריים והפרטיים.

על האיגוד המקצועי המייצג לנהוג באופן מאוזן ומכבד בכל חבריו ללא כחל וסרק, על מנת להעצים ולמנף את הידע והניסיון של הוותיקים ואת הרעננות והחדשנות של הצעירים. מדובר בתנאי בסיסי לעידוד סולידריות ואחדות דיסציפלינרית.

 

  1. בית האדריכל חייב להפוך למוקד תרבותי נגיש וליברלי המשרת את כלל החברים באיגוד. יש למקמו בלב מארג עירוני פעיל וזמין ולהחדירו לתודעת הציבור הרחב כמוקד ליצירתיות וכגורם מוביל לחשיבה על עיר, על עיצוב, ועל המרחב בכללותו. במסגרת זו תתאפשר גם מלחמת חורמה בתופעת המתחזים המכרסמת בשוליים, ולהבדיל תתאפשר אבחנה בין מתכננים מתחומים שונים לבין אדריכלות כדיסציפלינה רב תחומית הנשענת באופן היברידי על ידע הומני וריאלי.

על האיגוד המקצועי המייצג להקצות משאבים ניכרים לחינוך הציבור הרחב כצרכן של אדריכלות, לחשיפת הנעשה במשרדים ובאקדמיות, וליזום ולעודד דיון ציבורי רחב ביחס לתחומי העיסוק השונים.

 

אני תומך בפעילות "רישוי שפוי"