פרסי התאחדות האדריכלים לקטגוריות תכנון ועיצוב | התאחדות האדריכלים

פרסי התאחדות האדריכלים לקטגוריות תכנון ועיצוב

151 פרויקטים מתמודדים לזכייה ב-8 קטגוריות.
לצפייה בגיליונות הפרויקטים המועמדים