פרס מפעל חיים 2018 | התאחדות האדריכלים

פרס מפעל חיים 2018לתקנון התחרות >>          להגשת מועמדות >>

 

שאלות והגשות יש לשלוח לכתובת: lifeprasim2018@gmail.com