אמציה אהרונסון

לקריאת קורות החיים לחצו כאן

מועמד לתפקיד חבר ועד ההתאחדות בירושלים + חבר בועד הארצי.

ללא הרתמות של האדריכלים לעשייה ציבורית משותפת, ונכונות להשקיע זמן ומאמץ בכך מעמדנו המקצועי ימשיך להישחק, השפעתנו על תהליכי התכנון והרישוי וקביעת מדיניות הפיתוח בעיר ובמדינה ימעט , וחבל !

אנחנו בעת של שינויים מפליגים בתחום עיסוקנו, אשר מחייבים עבודת תיקון ושיפור, אם בהליכי הרישוי כתוצאה מתיקון 101, אם בטיפול מול מכוני הבקרה, אם בהתייחסות להוראות המרחביות, אשר הרעו את מצבנו, כמו גם את יכולת ההשתכרות שלנו ומחייבים פעילות נמרצת בהתייחס לתיקונים הנדרשים בהליכים אלו על מנת לפשט אותם וליעל אותם.