דוד נופר

לקריאת קורות החיים לחצו כאן

מועמד לתפקיד חבר ועד ארצי

 

מצע

השתתפות בפעילות ציבורית מחויבת ומחייבת ברקע משימות אד-הוק, (קורונה,שכר)

ועד מעמד / כוון / מצפן מקצועיים.

קוו ואדיס לתחומנו המתחדש למבקרים.

קוו ואדיס לרעיונות, לחיבוטים, וליישומם.

קוו ואדיס להגדרה טריטוריאלית נכונה לתחומנו המקצועי

– האחראי על מירקם רחב של תחומי מקצוע נלווים – המחכים, ממתינים ומקווים.