דוד קנפו

להחזיר את האחריות לתכנון לאדריכל

לקריאת קורות החיים לחצו כאן

 

בשנים האחרונות אנו עדים לבנייה מואצת ושינוי פני הערים בישראל, אך למרבה הצער סדר היום התכנוני הוכתב על ידי תכנון מזורז וועדות תכנון בירוקרטיות. חייבים לשחרר את התכנון מהבירוקרטיה התכנונית. חייבים לפשט הליכי תכנון ורישוי.

ציבור האדריכלים  מבקש להוביל את סדר היום התכנוני ולקבל אחריות על התכנון העירוני בישראל בעידן של טכנולוגיה מתקדמת ומשבר אקלים חמור, ובמיוחד בעת משבר כלכלי ובריאותי אשר יכתיב חשיבה מחודשת על רוטינות התכנון השגרתיות.

התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל היא הגוף המקצועי המאגד את העוסקים בפרקטיקה האדריכלית ולקראת הבחירות הקרובות אני מבקש להציג בקצרה את ההישגים שהושגו בקדנציה המסתיימת בימים אלה.

הישגי ההתאחדות בקדנציה היוצאת

 • שילוב פורום הצעירים בשורות ההתאחדות
 • מעבר מעמותה הפועלת על בסיס התנדבותי לארגון ניהולי עיסקי, ובראשו מנכ"ל וצוות מנהלה
 • הקמת פסטיבל אדריכלות שנתי FIA שזכה לעניין רב, בהשתתפות למעלה מ 3,000 אדריכלים
 • הקמת מפעל "אות האדריכלות" של ההתאחדות לעבודות מצטיינות ופרס מפעל חיים לעמיתים נבחרים
 • ייזום והפקת תחרויות רבות בשיתוף רשויות מקומיות ומוסדות ממלכתיים
 • הקמת מרכז השתלמויות וקורסים בתחומי מיחשוב, נהלים ורישוי, וקורסי רענון לאדריכלים וותיקים
 • השתתפות פעילה במסגרת ה UIA לרבות, כנס בסאול והכנות לכנס בריו, כמו כן הקמת תערוכה על אדריכלות ישראלית במוסקבה, ושיתוף פעולה עם האגודה בפולין.
 • מנוי חברים בוועדות התכנון וועדות הערר
 • העברת החלטה במועצה להנדסה ואדריכלות לייחוד פעולות לאדריכלים בנושא הגשת התב"ע
 • חיזוק מעמד האדריכל בדיונים תכנוניים במנהל התכנון, בוועדות הכנסת והפורום ה 15

לקראת הקדנציה הבאה נבקש לפעול התחומים הבאים:

 • קידום תעריפים ציבוריים לתגמול ראוי לעבודת האדריכל
 • הקמת מאגר לאומי למתכננים, במקום המאגרים העירוניים הנהוגים כיום
 • מסירת עבודה לאדריכלים במכרז, ע"פ איכות ולא ע"פ הנחה משכ"ט
 • פישוט וייעול מבחני הרישוי וההסמכה מול הרשם
 • פעילות משפטית נגד מתחזים לאדריכלים
 • ייעול תהליך רישוי זמין וביטול מכוני הבקרה, המהווים נדבך בירוקרטי נוסף ברישוי
 • פעילות מול המחוקק לביטול מעמד "המבנה הפשוט", המאפשר להנדסאים לעסוק בהגשת היתרים
 • הקמת לובי פרלמנטרי לאדריכלות בכנסת לקידום האיכות התכנונית
 • מינוי חברים נוספים לוועדות התכנון
 • הפקת עיתון אינטרנטי ושיפור מערך התקשורת עם החברים
 • קידום חדשנות בבנייה והקמת אינקובטורים בשיתוף עם האקדמיה
 • ייזום חקיקה לחובת קיום תחרויות תכנון למבני ציבור כנהוג באירופה
 • הרחבת מרכז ההשתלמויות והקורסים בהתאחדות
 • קידום המורשת האדריכלית בישראל

הקמת הממשלה החדשה וחידוש הפעילות בוועדות הכנסת תאפשר לנו להמשיך בהשגת המשימות החשובות של ציבור האדריכלים על מנת לקדם את מעמד האדריכלות והכרה במעמד האדריכל כמוביל התכנון בישראל.

ב11 לאוגוסט מתקיימות הבחירות להתאחדות ואני מבקש את תמיכתך להמשיך בתפקידי כיו"ר ההתאחדות.

 

אדריכל דויד קנפו,

יו"ר התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל (היוצא)