דנה וישקין

התאחדות האדריכלים 2020 – חזון ותכנית פעולה – תקציר

אדר' דנה וישקין – מועמדת לתפקיד יו"ר התאחדות האדריכלים 2020

 

לקריאת קורות החיים לחצו כאן

 

בזמן שכולנו היינו שקועים בעשייה האדריכלית, נרקמו מעל לראשנו מנגנוני ערפול ושליטה, המבקשים להפוך אותנו האדריכלים מסמכות מקצועית מובילה, בעלת חזון, ראייה רחבה וידע, לבורג נוסף בתוך מערכת מנופחת, כאוטית ומטורללת.

הרגולציה בתחום התכנון והבנייה ומעמד האדריכל הם למעשה שני גורמים הכרוכים זה בזה ומשפיעים זה על זה, והשפעתם חורגת הרבה מעבר לאינטרס הצר של האדריכלים – היא משליכה על רמת התכנון, על מחירי הדיור, על האווירה בענף כולו, על איכות החיים של כולנו.

החזרת השפיות לתחום התכנון והבנייה היא לא רק האינטרס שלנו, היא השליחות של כולנו. לשם כך אנו נדרשים לייצר מהלך רחב של טיפול הן בבעיות השורש ברגולציה של הענף והן באלו הנוגעות להיבטים מקצועיים ועיסקיים בעולמו של האדריכל.

הובלת התאחדות האדריכלים אינה מטרה אלא אמצעי, אשר נועד לאחד בין כל האדריכלים בארץ, לחזק אותם ואת השפעתם הציבורית, במטרה לבנות כאן ביחד תרבות תכנון מקצועית, עניינית, יצירתית, הרמונית – תרבות תכנון שפויה.

כיו"ר התאחדות האדריכלים, אפעל לקידום כל השינויים הנדרשים בענף, וכן להפיכת ההתאחדות לבית מקצועי עבור כלל האדריכלים בארץ, כצעד חיוני בדרך להגשמת החזון.

 

להלן תקציר החזון ותכנית הפעולה:

 

קידום פתרון בעיות השורש ברגולציה של תחום התכנון והבנייה

 • ריכוז וארגון מחדש של סמכויות הרשויות והגורמים המאשרים.
 • הפרדה בין וועדות תכנון לוועדות רישוי ובין הליכי תכנון מושכלים להליכי רישוי טכניים.
 • פיקוח ובקרה על כל הרשויות והגורמים, ייסוד מנגנוני ערעור וכן תמריצים וסנקציות לרשויות ופיצוי המבקשים בהתאם.
 • אינטגרציה של כל דרישות התכן לקוד בנייה תמציתי ומרוסן, ארגון ופישוט התקינה ופרסומה באופן נגיש ונוח.
 • ריכוז ופרסום כל החיקוקים, התקנים והנהלים המחייבים, וחקיקת חוק המחייב אחידות בפרסום נהלים והכפפתם לשיתוף ציבור.
 • הפחתת רגולציה, פישוט וייעול הליכי תכנון, רישוי ובנייה, ביטול דרישות מיותרות ויצירת תיאום בין הגורמים ומערכת מקוונת אחת.
 • יצירת וודאות תכנונית והוגנות, וכן פתרון הקונפליקט בין האינטרס הלאומי למקומי.
 • קידום איכות תכנון, ויצירת מערכת תכנון הירארכית מקצועית ומאוזנת.
 • הסרת חסמים, הקלות רגולטוריות וחיזוק השוק החופשי והתחרות בענף.
 • הקמת רשות לתכנון ובנייה, בעלת זיקה ישירה להתאחדות האדריכלים, שתספק המלצות שוטפות לממשלה.

 

פתרון בעיות הנוגעות להיבטים מקצועיים ועסקיים של האדריכלים בארץ

 • חיזוק הקשר עם האקדמיה והתאמת התכנים המקצועיים לנדרש בענף.
 • עדכון ופישוט תנאי ההתמחות.
 • ניסוח מחדש של חוק ייחוד פעולות ואכיפתו.
 • שינוי דרישות סף של העסקת מתכנני ערים ברשויות.
 • שינוי תנאי השתתפות במכרזים והגדלה משמעותית של רכיב האיכות.
 • עידוד ותמרוץ תחרויות.

 

בניית התאחדות האדריכלים כבית מקצועי עבור כלל האדריכלים בארץ וכגורם מקצועי מוביל ומתווה דרך

 • חיזוק ההתאחדות והשפעתה הציבורית.
 • גיבוש אג'נדה מקצועית בנושאים תכנוניים ורגולטוריים וגיבוש קוד אתי.
 • מענה לצרכים קולקטיביים ופרטניים, לרבות ייצוג, ייעוץ משפטי, דוברות, הסברה ולובינג.
 • הקמת מרחב אינטרנטי להצגת כל משרדי האדריכלים ולקיום דיונים, הכשרות, ריכוז מידע, מדרג שירות רשויות ויצירת חיבורים.

 

 

כדי להיחלץ מהמצב שאליו נקלענו, אנחנו האדריכלים מחויבים להתגייס ולהוביל את השינוי, אף אחד לא יעשה את העבודה עבורנו!

אני מבקשת את אמון האדריכלים, את התגייסותם ואת תמיכתם, כדי שאוכל לממש ולהשלים את השליחות שבה התחלתי, לפעול ביחד לטובת הגשמת החזון ולהוביל שינוי מהותי בענף כולו, שיטיב איתנו כאדריכלים, ולא פחות מכך – עם האינטרס הציבורי.