המרכז למחקר ופיתוח בארכיטקטורה ועיצוב בטכניון | 2017 | התאחדות האדריכלים

המרכז למחקר ופיתוח בארכיטקטורה ועיצוב בטכניון | 2017

פורסם ב-08-02-2018

ברצוני לפתוח צוהר לחברי העמותה למחקר פרי המרכז למחקר ופיתוח בארכיטקטורה ועיצוב בטכניון.

צוהר זה משתלב בצעדים עכשויים שנעשים בתעשיה ובגופי ממשל לקדם תוצרי מחקר בארכיטקטורה ועיצוב כך שיתפסו את המקום הראוי להם בתהליך של ייזום ופיתוח פרוייקטים.

החוברת המצורפת מציגה את תוצרי הפעילות המחקרית של חברי מרכז מו״פ בארכיטקטורה ועיצוב לשנת 2017. כפי שתראו, התוצרים מציגים מחקרים חדשניים ברמה בינלאומית בתחומים רבים כגון פיתוח חומרים חדשים לענף הבניה, פיתוח סוגי חזיתות חדשים, פיתוח דרכים לעבוד עם הקהילה, פיתוח שיטות וכלים לעיצוב, מחקרים היסטוריים ומחקרים ופיתוחים בעיצוב מוצר. רבים מהפרוייקטים המוצגים נמצאים בתהליכים שונים של יישום כפטנטים, מוצרים, פרסומים מדעיים, ספרים ועוד.

בנוסף להיותה צוהר למחקרים במרכז, מטרת החוברת היא לקדם שיתופי פעולה עם גופי תעשיה אקדמיה וממשל.

 

בברכה,

פרופ״ח יעקב (יאשה) גרובמן

סגן דיקן לענייני סטודנטים

ראש המרכז למחקר ופיתוח בארכיטקטורה

 

המעבדה לעיצוב וייצור דיגיטאלי (T_CODE)

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

אתר המעבדה: http://tcode.net.technion.ac.il

אתר אישי: http://grobman.net.technion.ac.il