עדן בר

לקריאת קורות החיים לחצו כאן

מועמד לתפקיד חבר ועד ארצי

 

אדר' עדן בר מצע בחירות נושאים לטיפול

 

  • מעמד האדריכל כראש /מנהל צוות תכנון ולא כ"אחד היועצים".

 

  • העלאת המודעות של שכר האדריכל בהתאם לאחריותו ומעמדו (גם הסדרת תוספת שכר בפרויקטים)

 

  • צמצום ודיוק תחומי האחריות של האדריכל – ישנה נטייה להחתים את האדריכל על כיבוי אש וכד'.

 

  • יצירת פורום מעבר אדריכל צעיר (או לא) משכיר לעצמאי.