עדנה מור

לקריאת קורות החיים לחצו כאן

מועמדת לתפקיד חבר ועד ארצי

 

חברים יקרים,

היום הגשתי את מועמדותי כחברת הוועד המנהל ב"התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל".

מצ"ב גיליון קו"ח.

 

אנו מצויים היום בעיצומה של מגפת הקורונה, המשפיעה אוניברסאלית על כלכלת העולם. אי הוודאות והתחלואה העולה מקשים על כולנו, הן על בעלי משרדי האדריכלים והן על האדריכלים השכירים.

עם זאת, כולנו ממשיכים בעשייה מתמדת ואפילו מואצת, ועושים כמטב יכולתנו כדי למלא את תפקידנו בענף הנדל"ן.

 

במסגרת עבודתי כאדריכלית ב: 32 השנים האחרונות מאז סיימתי את לימודיי בפקולטה לאדריכלות בטכניון איני יכולה להתעלם מהפגיעה הקשה, שסופג ציבור האדריכלים בשנים האחרונות.

פגיעה זו מפחיתה ממעמדו בענף הנדל"ן ומזיקה לו כלכלית.

בתקופת כהונתי בשנים 2013-2020 כיו"ר איגוד האדריכלים ב"ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאיים בישראל" וגם אחריה התוודעתי למקבלי ההחלטות במגזר הציבורי (הרשויות המקומיות ומשרדי הממשלה), למדתי מקרוב את הלך הרוח בארגונים המקבילים : הקבלנים, היזמים, השמאים, עוה"ד, ההנדסאים ומעצבי הפנים והבנתי את חשיבותם של סיעור המוחות ושל שתה"פ המקצועי עם מקבלי ההחלטות ועם מובילי הדעה.

 

בנוסף, ברור היום לכל הנמנים עם ציבור האדריכלים, שכוחנו יגדל אך ורק מתוך גיבוש, איחוד ושת"פ בינינו (לרבות בין הארגונים והפורומים השונים המייצגים אותנו).

 

ככל שיגדל מספרנו בתוך "התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל" וככל שתגדל מעורבות כולנו בגיבוש שינויי החקיקה במשרדי הממשלה, כך תגדל השפעתנו מחד גיסא וירום מעמדנו המקצועי מאידך גיסא.

 

הנושאים החמים על שולחננו הדורשים התייחסות וטיפול מידיים הם כדלקמן :

הרפורמות בחוק התכנון והבנייה

שכה"ט לתכנון אדריכלי (בכפוף לחוק התחרות הכלכלית / חוק ההגבלים העסקיים)

הרישוי העצמי

הרישוי המקוון

האתיקה המקצועית

תופעת ההתחזות לאדריכלים

זירוז הליך קבלת היתרי הבנייה

ועוד…

 

כולי תקווה שבתקופה הקרובה נתגייס כולנו, נשלב ידיים ובכוחות משותפים נחולל את השינויים המיוחלים.

 

בברכה,

אדריכלית עדנה מור