Layer 2.0 | התאחדות האדריכלים

Layer 2.0

תחרות בינ״ל המיועדת לאדריכלים וסטודנטים לאדריכלות לתכנון תוספת בנייה ע״ג מבנה לשימור בתל אביב-יפו

 

מחלקת השימור של עיריית תל אביב-יפו, התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל ומעבדת השימור של בית ליבלינג מזמינות מתכננים לבחון מחדש לחשוב מחוץ לקופסא על השכבה החדשה של העיר.

 

בתחרות זו תוכלו לבחור אחד מחמישה מבנים טיפוסיים בתל אביב-יפו ולהציע עליו תוספת בנייה מקורית וחדשנית.

 

חבר השופטים מישראל: אודי כרמלי, מהנדס העיר עיריית תל אביב-יפו. ירמי הופמן מנהל מחלקת השימור, עיריית תל אביב יפו, אדריכלית גנית מיזליץ כסיף, אדריכל דניאל שטרוסרגר, שרון גולן, מנהלת התוכן של בית ליבלינג.

חבר השופטים מגרמניה: אדריכל יורגן מאייר ה, אדריכלית לואיזה הטן, פרופ׳ גידו שפרס מנהל האקדמיה לבניה ברלין, פרופ׳ רולף ניברגל סגן מהל התאחדות האדריכלים הגרמנית

 

פרסים בסכום כולל של 100,000 ₪  להצעות הזוכות! מהרו להירשם המועד האחרון להגשה 28.2.2022

לינק לאתר התחרות

לינק לסרטונים של שופטי התחרות