שמאל ימין שמאל | ארכיטקטורות פוליטיות בתל-אביב בתקופת המנדט | התאחדות האדריכלים

שמאל ימין שמאל | ארכיטקטורות פוליטיות בתל-אביב בתקופת המנדט


בעת שמחלוקות חברתיות ופוליטיות מטלטלות את החברה הישראלית, לפני ואחרי אירועי השבעה באוקטובר, אנו מבקשים להרחיק את נקודת מבטנו, ולבחון את השפעת המחלוקות הפוליטיות בין ה”ימין” לבין ה“שמאל” על דמותו של המרחב הארכיטקטוני והאורבני של תל־אביב בתקופת המנדט.

במוקד התערוכה, שני מבנים היסטוריים חשובים בתולדות העיר תל־אביב, ובתולדות הארכיטקטורה המודרנית הארצישראלית והתל־אביבית: בית ברנר שנועד לשמש כבית מועצת פועלי תל־אביב , ובניין מצודת־זאב, שנועד להיות הבניין המרכזי של תנועת בית”ר.

שמאל ימין שמאל  היא התערוכה הראשונה של הגלריה בבית האדריכל.ית בחלל החדש במתחם 3426, והיא מבשרת על דרך חדשה לגלריה ולהתאחדות האדריכלים.

 

אוצרים: אדר’ ד”ר יוסי קליין עברי, אדר’ ערן טמיר טאוויל, אדר’ לימור יוסיפון גולדמן

מיצבים: אדר’ מיכל דוד, ירון שטיינברג

כתובת חדשה: מתחם 3426, רחוב התחייה 27 ת”א-יפו