אחד על אחד עם אדריכל העיר – מפגש 5

29.09.2021 29.09.2021

פרטי האירוע

*האירוע יתקיים בזום

להרשמה

חזרה לאירועי ההתאחדות