אחד על אחד עם אדריכל העיר – מפגש 6

14.12.2021 14.12.2021