אירוע נעילת התערוכה “סקיצות תל-אביביות”

31.12.2021 31.12.2021