אסיפה כללית מיוחדת לשינוי שם

25.02.2018 25.02.2018

פרטי האירוע

כינוס אסיפה כללית מיוחדת לשינוי שם

הוועד ארצי מבקש להזמינכם לאסיפה כללית מיוחדת, שתתקיים ביום ראשון 25.2.18
בשעה 18:00
 במשרדי העמותה ברחוב המגדלור 15 יפו.

סדר היום לאסיפה:
שינוי שם העמותה

כחלק מיעדי העמותה להיות שותפה בכירה בתכנון הסביבה הבנויה בארץ,
ומתוך השאיפה להפוך ללשכה סטטוטורית, אנחנו מבקשים לשנות את שם העמותה
משמה הנוכחי – “עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל”
לשם החדש – “לשכת האדריכלים ובוני הערים בישראל”.

אנו משוכנעים כי שינוי השם ימתג נכון יותר את ציבור האדריכלים,
ואת מעמדו בשדרת קבלת ההחלטות בתחום העירוני והאדריכלי.

נשמח לראותכם

חזרה לאירועי ההתאחדות