ארכי-תור 318 | חדשנות בתכנון ובנייה

05.10.2018 05.10.2018

פרטי הסיור

הרשמה טלפונית 03-5188234
כניסה ללא הרשמה מוקדמת תהיה על בסיס מקום פנוי בלבד!

תמונות מהסיור

חזרה לאירועי ההתאחדות