הדרכת עבודה מול מכוני בקרה | 5/11 ת״א

05.11.2018 05.11.2018

פרטי ההכשרה

להרשמה און-ליין

לטופס ההרשמה

מייל למשלוח טופס ההרשמה:
u-architects@barak.net.il

חזרה לאירועי ההתאחדות