הדרכת עבודה מול מכוני בקרה | 9/10 ירושלים

09.10.2018 09.10.2018

פרטי ההכשרה

להרשמה און-ליין

לטופס ההרשמה

מייל למשלוח טופס ההרשמה:
u-architects3@barak.net.il

חזרה לאירועי ההתאחדות