סדרת מפגשים עם פיקוד העורף – מפגש 2 | הליך פטור ממיגון

15.02.2022 15.02.2022