הרישוי הזמין ומכוני הבקרה

03.05.2022 03.05.2022

פרטי האירוע

התאחדות האדריכלים

מזמינה אתכם למפגש מקוון בנושא

הרישוי הזמין ומכוני הבקרה

 

במלאת 7 חדשים להפעלת מכוני הבקרה אתם מוזמנים לשמוע את אינג’ אפרת מחפוד, מנהלת אגף מכוני בקרה במינהל התכנון, בסיכום ביניים. אדר’ ועו”ד אסא זוהר, מנכ”ל מכון בקרה ”אלפא סייט” יציג את פעילות המכון ומגוון השירותים אותם הוא מעניק במסגרת הזיכיון. חשוב להדגיש כי עם הפעלת חוק ”מורשה הרישוי” תתחזק חשיבות תפקוד מכון הבקרה להצלחת הליך הרישוי העצמי.
השתתפותכם במפגש ודגשים שיעלו מכם, מקהל המשתתפים המקצועי, יסייעו לדיוק הציפיות שלנו ממכוני הבקרה.

אד’ לילך אברמוביץ, מרכזת נושא הרישוי הזמין במינהל התכנון, תעדכן ותענה לשאלותיכם בנושא ”מערכת הרישוי הזמין- מה הלאה”
נושא הרישוי הזמין הינו כאוב ומתמשך. ואנו נקיים רב-שיח עם לילך אברמוביץ בהשתתפו נציגי התאחדות האדריכלים ואדריכלים פעילים במגוון תחומים מקצועיים. מוזמנים להשתתף ולהשפיע.

 

להרשמה

חזרה לאירועי ההתאחדות