השתלמות במערכת רישוי זמין | ת״א | ספטמבר

03.09.2018 03.09.2018

פרטי האירוע

השתלמות יומית לעורכי בקשה במערכת רישוי זמין (רישוי מקוון).

הנושאים שיועברו בהדרכה:

  1. הליכי רישוי הבנייה החדשים שאושרו בתיקון 101 בחוק התכנון והבנייה.
  2. הדרכת ותרגול הזנת בקשת מידע להיתר דרך מערכת רישוי זמין.
  3. הדרכת ותרגול הזנת בקשה להיתר בניה דרך מערכת רישוי זמין.
  4. תרגול צפיין Design review.

 

ההשתלמות תיערך ביום שני ,3.9, בשעות 9:00-13:00

במכללת אתגר, רח’ דוד חכמי 15, ת”א.

 

פתיחת ההשתלמות מותנית במספר מינימלי של משתתפים.

להרשמה ותשלום לחצו כאן.

יש לשלוח טופס מלא למייל u-architects3@barak.net.il

חזרה לאירועי ההתאחדות