השתלמות במערכת רישוי זמין | 6.10.21

06.10.2021 06.10.2021

פרטי האירוע

התאחדות האדריכלים בשיתוף מנהל התכנון יקיימו השתלמות המיועדת לעורכי בקשה במערכת “רישוי זמין” (רישוי מקוון).

 

ההשתלמות תכלול את הנושאים הבאים:

1.הליכי רישוי הבנייה החדשים שאושרו בתיקון 101 בחוק התכנון והבנייה.

2.הדרכת ותרגול הזנת בקשת מידע להיתר דרך מערכת רישוי זמין.

3.הדרכת ותרגול הזנת בקשה להיתר בניה דרך מערכת רישוי זמין.

4.תרגול צפיין Review Design

 

ההשתלמות תתקיים בזום, בשני מועדים:

6.10.21 בין השעות 9:00-13:00

10.10.21  בין השעות 16:00-20:00

 

 

ע”מ לקחת חלק בהשתלמות, על כל נרשם ובאחריותו בלבד, לדאוג שיש לו כרטיס חכם בתוקף לטובת כניסה למערכת רישוי זמין וכן את הדרישות הטכנולוגיות הבאות:

  1. מערכת הפעלה Windows 10 ומעלה.
  2. תוכנת כרטיס חכם.
  3. תוכנת סרגל הטפסים.
  4. דפדפן Internet Explorer 11

בנוסף יידרשו הנרשמים להתקין תוכנות נוספות במחשביהם, מידע טכני נוסף יימסר לנרשמים במייל עם הרשמתם.

להרשמה

חזרה לאירועי ההתאחדות