השתלמות מבא”ת

29.09.2021 29.09.2021

פרטי ההשתלמות

נוהל מבא”ת 2020 והמערכת המקוונת

 

התאחדות האדריכלים בשיתוף מינהל התכנון יקיימו יום השתלמות המיועדת לאדריכלים ומתכננים מגישי תכניות בניין עיר לצורך הכרת תהליכי הכנת תכנית וקידומה.

ביום ההשתלמות יועבר מידע פרקטי לצורך הכנה, הגשה וליווי תכנית בניין עיר עד לאישורה בוועדה מקומית או מחוזית בהדרכתו של עמית מורלי, ממונה תכנון זמין (מבא”ת), אגף רגולוציה, מינהל התכנון.

נושאי ההדרכה:

  1. נוהל מבא”ת 2020- מטרתו ומשמעויותיו (האחדה, בהירות, שקיפות תכנונית)
  2. המערכת המקוונת להגשת תכניות (תכנית דיגיטלית, בדיקה ממוחשבת, מטא דאטה ועוד)
  3. עיקרי יסוד לעריכת תכנית (קו כחול, יעודי קרקע, זכויות בניה וכו’)
  4. התהליך הסטטוטורי מהגשת תכנית ועד אישורה

 

יום העיון יתקיים בזום בשני מועדים:

 

14/9/2021-  בין השעות 10:00-13:00 – המקומות אזלו

29/9/2018- בין השעות  16:00-19:00 – המקומות אזלו

 

חזרה לאירועי ההתאחדות