השתלמות קוד הבנייה

11.02.2020 11.02.2020

פרטי האירוע


עם כניסתן לתוקף של תקנות התכנון והבניה המחייבות, תכן הבניה,  התאחדות האדריכלים מזמינה אתכם להשתלמות בנושא.

ההשתלמות בת שני מפגשים: יום שלישי 4/2 ויום שלישי 11/2 בין השעות 14:30-19:00 בבית האדריכל- רחוב המגדלור 15 יפו.

 

להרשמה

ב-20.11.19 פורסמו תקנות התכנון והבניה המחליפות בשלב זה חלק מהתוספת השנייה לתקנות התכנון והבניה (היתר, תנאיו ואגרות, התש”ל 1970). בשלב הנוכחי, מדובר ב-4 הפרקים הראשונים של “קוד הבניה” אשר, עם השלמת הפרקים הנוספים יחליף את התקנות נוסח 1970.

 

תכנית המפגשים:

4.2.2020

קוד הבניה – יש חדש

טלי הירש שרמן
מנהלת אגף תורת הבנייה ופיתוח הנדסי, מינהל הנדסה ופיתוח, משרד הבינוי ובהשתתפות אדריכל דן רוטשילד מנהל תחום חקיקה ותקינה באגף תורת הבניה ופיתוח הנדסי, משרד הבינוי

פרק האקוסטיקה בקוד הבניה והזיקה
בינו לבין התקנים ההנדסיים

מהנדס שמעון גרינבאום
מ.ג. יועצים לאקוסטיקה בע”מ

17:30 -17:00 הפסקה וכיבוד קל

עדכונים ושינויים בתחום מערכות
האינסטלציה בהתאם לעדכון תקנות
הבניה 2019

מהנדס דניאל וינברג
לשעבר מנהל תחום אינסטלציה במכון התקנים הישראלי, חבר בוועדת תקינה ויועץ לשר הפנים בתחום תקנות בניה

 

11.2.2020

תקנות התכנון והבניה (תכן הבניה)
התש”ף – 2019

אדריכל פאדי ראשד
מרכז תחום אגף הנחיות ותקנים, מינהל התכנון

פרק אצירת אשפה

מהנדס ירוחם איש גור
הנדסת סביבה בע”מ

17:30 -17:00 הפסקה וכיבוד קל

תקנות התכנון והבניה (תכן הבניה) התש”ף – 2019

אדר’ אורי זרובבל
אחד מנציגי התאחדות האדריכלים בועדת התקינה

 

מחירון

חבר/ת התאחדות – 200 ש”ח

חבר/ת ארגון מקביל – 250 ש”ח

אחר – 300 ש”ח

חזרה לאירועי ההתאחדות