זהות, שימור ופיתוח | עדכון פרק בתוכנית המתאר העירונית של ירושלים

20.05.2024 20.05.2024

פרטי האירוע

האגף לתכנון העיר, באמצעות הרל”י, מוביל עדכון פרק “הזהות העירונית, שימור ופיתוח בירושלים”.

מטרתו: לאפיין את קווי הזהות העירונית של ירושלים, את ערכיה הייחודיים ומורשתה התרבותית – הבנויה, הנופית והבלתי מוחשית – ולבנות מתוכם ארגז כלים תכנוני-כלכלי-חברתי.

לאור חשיבותה ועיסוקה בהיבטים ציבוריים ומקצועיים רבי משמעות, התוכנית מלווה בתהליך היוועצות ושיתוף רחב היקף.

ביום שני ה-20 במאי 2024, נקיים מפגש ייעודי לאנשי מקצוע והתארגנויות העוסקים בסדר היום התכנוני והאדריכלי של העיר.

(במקום המפגש שהיה אמור להתקיים לפני הפסח)

במטרה לקיים שיח אודות הגישות הרצויות לשימור בירושלים והממשק בין שימור ופיתוח בעיר.

המפגש יתקיים בבית הנסן, רחוב גדליהו אלון, ירושלים.

19:00 – התכנסות וכיבוד קל

להרשמה למפגש לחצ.י כאן

חזרה לאירועי ההתאחדות