טקס הענקת פרסים בתחרות האדריכלות עם עיריית רמת גן

10.07.2022 10.07.2022