ללמוד בכל זמן ובכל מצב

19.05.2020 19.05.2020

פרטי התוכנית

 

 

רשימת המרצים:
עו” ד רוני מונק, מומחה ליטיגציה, שותף במשרד אגמון ושות’
עו”ד אייל מאמו, יו”ר ו. ערר מרכז לשעבר, שותף במשרד אגמון ושות’
עו”ד שירלי קדם בן עמי, משרד קדם בן עמי
עו”ד אבי פורטן, עו”ד ומתכנן ערים, מומחה בתחום התו”ב, שותף במשרד אגמון ושות’
אדר’ ועו”ד טלי שמחה אליקים, מה”ע לשעבר, מרצה בטכניון
עו”ד שירי ברנד, יו”ר הועדה המחוזית מרכז; סגנית ראש מטה הדיור
עו”ד אילנה בראף, יועצמ”ש ועדות מקומיות, מרצה בתחום התו”ב
עו”ד ניר מועלם, מתכנן עירוני

 

עורכת הקורס: אדר’ אורה שדות – לשעבר אדר’ ראשית חברת אפריקה ישראל להשקעות בע”מ

 

דמי ההשתתפות – סדרה מלאה:

חברי התאחדות 320
חברים בלשכה, באיגוד המהנדסים, במועצה לבניה ירוקה ואיגוד אדריכלי הנוף 450
כל השאר 550
דמי ההשתתפות –  מפגש אחד:
חברי התאחדות 100

 

להרשמה

חזרה לאירועי ההתאחדות