מפגשי הכנה מקוונים לבחינת הרישוי

27.04.2021

פרטי האירוע

לקראת בחינת הרישוי שתתקיים ב 25.05.2021, נקיים שני מפגשי הכנה מקוונים לבחינת הרישוי, האחד יתרכז בבחינה העיונית והשני בבחינה המעשית.

יום ג’, 27.04.2021 – בחינה עיונית
יום ג’, 04.05.2021 – בחינה מעשית

המפגשים יחלו בשעה 20:00 בדיוק!

הקישורים לזום יישלחו בבקר המפגש.

מטרת המפגשים לתת כלים פרקטיים להכנה לבחינה, תוך התמקדות בבחינות עבר ובפתרון נקודתי של שאלות לדוגמא, הן לבחינה העיונית והן למעשית.

אין במפגשים כדי להחליף הכנה אישית לבחינה על ידי הנבחנים, והם באים רק כהשלמה וכמיקוד לקראת ההכנה של כל נבחן ונבחנת.

מספר המקומות מוגבל ויש להירשם מראש.

 

להרשמה

חזרה לאירועי ההתאחדות