מפגש עם מתכנן מחוז תל אביב המינהל התכנון אדר׳ ארז בן אליעזר

16.05.2023 16.05.2023

על האירוע

המפגש התקיים ב-16.5.23

חזרה לאירועי ההתאחדות