מצודת אשדוד-ים במאבק בין התושבים לעירייה

05.03.2021 05.03.2021