נוהל מבא״ת והמערכת המקוונת

07.08.2018 07.08.2018

פרטי ההכשרה

התאחדות האדריכלים בשיתוף מינהל התכנון יקיימו יום עיון המיועד לאדריכלים ומתכננים מגישי תכניות בניין עיר לצורך הכרת תהליכי הכנת תכנית וקידומה.

ביום העיון יועבר מידע פרקטי לצורך הכנה, הגשה וליווי תכנית בניין עיר עד לאישורה בוועדה מקומית או מחוזית בהדרכתו של עמית מורלי, ממונה תכנון זמין (מבא”ת), אגף רגולוציה, מינהל התכנון.

נושאי ההדרכה:
1. נוהל מבא”ת- מטרתו ומשמעויותיו (האחדה, בהירות, שקיפות תכנונית)
2. המערכת המקוונת להגשת תכניות (תכנית דיגיטלית, בדיקה ממוחשבת, מטא דאטה ועוד)
3. כללים לעריכת תכנית (קו כחול, יעודי קרקע, זכויות בניה וכו’)
4. התהליך הסטטוטורי מהגשת תכנית ועד אישורה
5. מסמך עדכוני המבא”ת מאוגוסט 2017

 

יום העיון יתקיים בבית האדריכל, רחוב המגדלור 15 יפו בין השעות 9:30-13:00 בשני מועדים לבחירתך:

7/8/2018    הרשמה און ליין    הורדת טופס

16/9/2018    הרשמה און ליין    הורדת טופס

חזרה לאירועי ההתאחדות