ערב הכנה לקראת בחינת רישוי ינואר 2020 – חלק עיוני

16.12.2019 16.12.2019

פרטי האירוע

לקראת בחינת הרישוי שתתקיים ב 20.1.2020, נקיים שני מפגשי הכנה לבחינת הרישוי, האחד יתרכז בבחינה העיונית והשני בבחינה המעשית.

יום ב’, 16.12.19 – בחינה עיונית / יום ב’, 23.12.19 – בחינה מעשית

מטרת המפגשים לתת כלים פרקטיים להכנה לבחינה, תוך התמקדות בבחינות עבר ובפתרון נקודתי של שאלות לדוגמא, הן לבחינה העיונית והן למעשית.

אין במפגשים כדי להחליף הכנה אישית לבחינה על ידי הנבחנים, והם באים רק כהשלמה וכמיקוד לקראת ההכנה של כל נבחן ונבחנת.

 

שימו לב! עקב נרשמים רבים המפגשים יתקיימו באולם תיכון חדש בדרך נמיר 81 תל אביב

יש להגיע ב 18:45 לכינוס והרשמה.

מספר המקומות מוגבל ויש להירשם מראש.

להרשמה

 

חזרה לאירועי ההתאחדות